Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Hydroxyzinum VP (Hydroxyzine, Hydroksyzyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Hydroxyzinum VP (Rp) syrop 10 mg/5 ml 1 but. 120 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,90 Cena 100% (zł): 10,90 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Hydroxyzinum VP: syrop (10 mg/5 ml) 1 but. 120 ml

PharmaSwiss Czeska Republika s.r.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Anksjolityk.

SKŁAD
1 ml syropu zawiera 2 mg chlorowodorku hydroksyzyny. 1 ml syropu zawiera 640 mg maltitolu ciekłego.

WSKAZANIA
Leczenie lęku.
Objawowe leczenie świądu.
Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi.

DAWKOWANIE
Dorośli
Maksymalna dawka pojedyncza u pacjentów dorosłych nie powinna być większa niż 100 mg, a maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 400 mg.
Leczenie lęku
50 mg na dobę w 2-3 dawkach. W ciężkich przypadkach można stosować dawki do 300 mg na dobę.
Objawowe leczenie świądu
Początkowo 25 mg na dobę, przed snem. W późniejszym okresie, w razie konieczności, dawkę można zwiększyć do 25 mg 3-4 razy na dobę.
Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi
50-100 mg w pojedynczej dawce.
Dzieci
Objawowe leczenie świądu
Dzieci w wieku od 12 miesięcy do 6 lat: 1-2,5 mg na kg masy ciała na dobę, w dawkach podzielonych.
Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1-2 mg na kg masy ciała na dobę, w dawkach podzielonych.
Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi
0,6 mg na kg masy ciała w pojedynczej dawce.
Osoby w podeszłym wieku
Zaleca się rozpoczynanie leczenia od połowy dawki zalecanej dla młodszych osób dorosłych.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby zaleca się zmniejszenie dawki dobowej o 33%.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Ponieważ u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek wydalanie cetyryzyny (która jest metabolitem hydroksyzyny) jest zmniejszone, należy u nich stosować mniejsze dawki preparatu.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nadwrażliwość na cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę, etylenodiaminę. Porfiria. Ciąża i okres karmienia piersią.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży i podczas karmienia piersią. Karmienie piersią należy przerwać, jeśli konieczne jest stosowanie preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: senność. Często: ból głowy, sedacja; suchość błony śluzowej jamy ustnej; zmęczenie. Niebyt często: pobudzenie, splątanie; zawroty głowy, bezsenność, drżenie; nudności; złe samopoczucie, gorączka. Rzadko: dezorientacja, omamy; drgawki, dyskineza; zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie; tachykardia; niedociśnienie tętnicze; zaparcie, wymioty; nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby; świąd, wysypka rumieniowa, wysypka grudkowo-plamkowa, pokrzywka, zapalenie skóry; zatrzymanie moczu; reakcje nadwrażliwości.

UWAGI
Podczas stosowania preparatu pacjent powinien unikać spożywania alkoholu. Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów, u których występują czynniki predysponujące do wystąpienia zaburzeń rytmu serca lub przyjmujących jednocześnie leki mogące wywoływać zaburzenia rytmu serca. Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów ze zwiększoną skłonnością do drgawek (występowanie drgawek zgłaszano u dzieci częściej niż u osób dorosłych). Hydroksyzyna może wpływać na wyniki testów alergicznych oraz testu prowokacji oskrzelowej z metacholiną - nie należy jej stosować przez co najmniej 5 dni poprzedzających wykonanie takich testów.
Hydroksyzyna może zaburzać reakcje i zdolność koncentracji. Należy o tym poinformować pacjentów i przestrzec ich przed prowadzeniem pojazdów oraz obsługiwaniem urządzeń mechanicznych.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychHydroxyzinum VP (Rp) syrop 10 mg/5 ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Hydroxyzinum VP (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Hydroxyzinum VP (Rp) tabletki powlekane 10 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,00 Cena 100% (zł): 22,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Hydroxyzinum VP (Rp) tabletki powlekane 25 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,60 Cena 100% (zł): 13,60 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Hydroxyzinum VP (Rp) tabletki powlekane 25 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,50 Cena 100% (zł): 23,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie