Dodaj do mojego indeksu leków »

Hydroxyzinum VP (Hydroxyzine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Hydroxyzinum VP (Rp) syrop 10 mg/5 ml 1 but. 120 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,90 Cena 100% (zł): 10,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hydroxyzinum VP (Rp) syrop 10 mg/5 ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hydroxyzinum VP (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hydroxyzinum VP (Rp) tabletki powlekane 10 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,00 Cena 100% (zł): 22,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hydroxyzinum VP (Rp) tabletki powlekane 25 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,60 Cena 100% (zł): 13,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hydroxyzinum VP (Rp) tabletki powlekane 25 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,50 Cena 100% (zł): 23,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Hydroxyzinum VP

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Bausch Health Ireland Ltd.

CO ZAWIERA HYDROXYZINUM VP?

Hydroxyzinum VP syrop
5 ml syropu Hydroxyzinum VP zawiera 10 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Lek zawiera maltitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające.
Hydroxyzinum VP tabletki
1 tabletka powlekana Hydroxyzinum VP zawiera 10 mg lub 25 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA HYDROXYZINUM VP?

Hydroksyzyna działa przeciwlękowo, uspokajająco i przeciwświądowo.

KIEDY STOSOWAĆ HYDROXYZINUM VP?

Lek Hydroxyzinum VP jest wskazany w leczeniu lęku u dorosłych, w objawowym leczeniu świądu u dorosłych i dzieci oraz w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi u dorosłych i dzieci.

JAK STOSOWAĆ HYDROXYZINUM VP?

Dawkowanie leku Hydroxyzinum VP, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU HYDROXYZINUM VP?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku w wyznaczonym czasie, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeśli zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY LEK HYDROXYZINUM VP NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Hydroxyzinum VP nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (hydroksyzynę), cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę, etylenodiaminę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Hydroxyzinum VP nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU HYDROXYZINUM VP?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hydroxyzinum VP lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli podczas stosowania leku Hydroxyzinum VP wystąpią objawy ze strony serca, takie jak szybkie bicie serca, trudności z oddychaniem, utrata przytomności, należy przerwać przyjmowanie hydroksyzyny i natychmiast zgłosić się do lekarza. Lek Hydroxyzinum VP może wpływać na wyniki testów alergicznych - nie należy go stosować przez co najmniej 5 dni poprzedzających wykonanie takich testów. Podczas stosowania leku Hydroxyzinum VP nie należy pić alkoholu.

JAK STOSOWAĆ HYDROXYZINUM VP Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ HYDROXYZINUM VP W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Hydroxyzinum VP u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU HYDROXYZINUM VP?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Hydroxyzinum VP, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU HYDROXYZINUM VP?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym, szczególnie, jeśli dotyczy to dziecka.

CZY HYDROXYZINUM VP WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Hydroxyzinum VP może zaburzać reakcje i zdolność koncentracji - jeśli do tego dojdzie, nie należy prowadzić pojazdów ani posługiwać się narzędziami.

JAK PRZECHOWYWAĆ HYDROXYZINUM VP?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki o pojemności 120 ml wynosi 48 dni; okres ważności po pierwszym otwarciu butelki o pojemności 200 ml wynosi 80 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych