Dodaj do mojego indeksu leków »

Hyperherba (Hypericum perforatum) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Hyperherba (OTC) tabletki 330 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8.80 Cena 100% (zł): 8.80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hyperherba (OTC) tabletki 330 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hyperherba (OTC) tabletki 330 mg 90 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,80 Cena 100% (zł): 25,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Hyperherba

Informacja dla pacjenta

Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm

SKŁAD
1 tabletka zawiera 330 mg ziela dziurawca. 1 tabletka zawiera nie mniej niż 0,2 mg hiperycyn.

Wskazania

W celu łagodzenia występujących przejściowo objawów wyczerpania psychicznego.

Dawkowanie

Dorośli
1 tabletka 3 razy dziennie przez okres 2 tygodni.
Dzieci i młodzież
Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.
Sposób podawania
Preparat należy popić wystarczającą ilością wody.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, skórne reakcje alergiczne, zmęczenie i niepokój. Osoby o jasnej karnacji, po ekspozycji na intensywne światło słoneczne, mogą reagować nasilonymi objawami imitującymi oparzenia słoneczne.

UWAGI
Przyjmowanie preparatów z dziurawca (induktor izoenzymów cytochromu P450) może powodować osłabienie działania niektórych leków. Nie należy stosować preparatu z: indynawirem, digoksyną, teofiliną, cyklosporyną, warfaryną, lekami przeciwpadaczkowymi, selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny. Możliwe jest również osłabienie działania doustnych środków antykoncepcyjnych. Nie zaleca się bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne w czasie stosowania preparatu, zwłaszcza u osób o jasnej karnacji skóry.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych