reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ibum Forte Pure (Ibuprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ibum Forte Pure (OTC) zawiesina doustna 200 mg/5 ml 1 but. 100 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,90 Cena 100% (zł): 24,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ibum Forte Pure

Informacja dla pacjenta

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

SKŁAD
5 ml zawiesiny doustnej zawiera 200 mg ibuprofenu. 5 ml zawiesiny zawiera 1119 mg maltitolu ciekłego i 3,357 mg benzoesanu sodu.

Wskazania

Gorączka różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych, a także w przebiegu odczynu poszczepiennego.
Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takie jak:
- bóle głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych),
- bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania,
- bóle stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia),
- bóle na skutek urazów tkanek miękkich,
- bóle pooperacyjne,
- bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

Dawkowanie

Przyjmowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Preparat jest przeznaczony do stosowania doraźnego; jeżeli objawy utrzymują się lub nasilają albo jeśli wystąpią nowe objawy, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.
Dzieci
Dawka dobowa ibuprofenu jest ściśle uzależniona od masy ciała i wynosi 20-30 mg na kg mc. w dawkach podzielonych. Preparat należy podawać w odstępach co najmniej 6-godzinnych.
Dzieci w wieku 3-6 miesięcy (5-7,6 kg): dawka jednorazowa - 1,25 ml (50 mg); maksymalna dawka dobowa - 3 razy po 1,25 ml (150 mg).
Dzieci w wieku 6-12 miesięcy (7,7-9 kg): dawka jednorazowa - 1,25 ml (50 mg); maksymalna dawka dobowa - 3-4 razy po 1,25 ml (150-200 mg).
Dzieci w wieku 1-3 lata (10-15 kg): dawka jednorazowa - 2,5 ml (100 mg); maksymalna dawka dobowa - 3 razy po 2,5 ml (300 mg).
Dzieci w wieku 4-6 lat (16-20 kg): dawka jednorazowa - 3,75 ml (150 mg); maksymalna dawka dobowa - 3 razy po 3,75 ml (450 mg).
Dzieci w wieku 7-9 lat (21-29 kg): dawka jednorazowa - 5 ml (200 mg); maksymalna dawka dobowa - 3 razy po 5 ml (600 mg).
Dzieci w wieku 10-12 lat (30-40 kg): dawka jednorazowa - 7,5 ml (300 mg); maksymalna dawka dobowa - 3 razy po 7,5 ml (900 mg).
Dzieci o masie ciała powyżej 40 kg: dawka jednorazowa - 7,5-10 ml (300-400 mg); maksymalna dawka dobowa - 3-4 razy po 7,5 ml (900-1200 mg).
U niemowląt poniżej 6. miesiąca życia preparat można podawać tylko po konsultacji z lekarzem.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby nie jest konieczne zmniejszenie dawki. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek nie jest konieczne zmniejszenie dawki. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna. U pacjentów z wrażliwym żołądkiem zalecane jest stosowanie preparatu podczas posiłków.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować u pacjentów, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi lekami z grupy NLPZ występowały w wywiadzie jakiekolwiek objawy alergii w postaci zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki, skurczu oskrzeli lub astmy. Ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub nawracająca w wywiadzie, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Nie stosować ibuprofenu jednocześnie z innymi NLPZ, w tym inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie. Zaburzenia krzepnięcia, skaza krwotoczna. Zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu, takie jak małopłytkowość. Trzeci trymestr ciąży.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Ibuprofenu nie należy podawać podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli ibuprofen ma być podany kobiecie planującej ciążę lub kobiecie będącej w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży, należy zastosować najmniejszą możliwą skuteczną dawkę oraz najkrótszy możliwy okres stosowania preparatu. Ibuprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. W przypadku krótkotrwałego przyjmowania ibuprofenu w dawkach stosowanych w leczeniu bólu i gorączki, szkodliwy wpływ na niemowlęta wydaje się mało prawdopodobny; jeśli zalecane jest dłuższe przyjmowanie ibuprofenu, należy rozważyć wcześniejsze zakończenie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunki, zaparcia i niewielkie krwawienia w przewodzie pokarmowym, które w wyjątkowych przypadkach mogą powodować niedokrwistość. Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem, a także ataki astmy (z możliwością zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi); zaburzenia OUN, takie jak ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i zmęczenie; zaburzenia widzenia; owrzodzenie przewodu pokarmowego z możliwym krwawieniem i perforacją, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroba Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka.

UWAGI
Podczas długotrwałego podawania ibuprofenu wskazana jest regularna kontrola parametrów czynności wątroby, czynności nerek, a także morfologii krwi. Krótkotrwałe stosowanie preparatu nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia, zmęczenia, zawrotów głowy czy innych objawów niepożądanych ze strony układu nerwowego zaleca się zaniechanie prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama