LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Ibuprofen Dr. Max kapsułki (Ibuprofen)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Ibuprofen Dr. Max (OTC) kapsułki miękkie 400 mg 20 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
18,80
Cena
100% (zł):
18,80
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ibuprofen Dr. Max kapsułki

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Dr. Max Pharma s.r.o.

Co zawiera Ibuprofen Dr. Max?

Lek Ibuprofen Dr. Max występuje w postaci kapsułek i jest dostępny bez recepty.
1 kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu. Lek zawiera sorbitol - pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Jak działa Ibuprofen Dr. Max?

Ibuprofen jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Kiedy stosować Ibuprofen Dr. Max?

Lek Ibuprofen Dr. Max jest stosowany do krótkotrwałego łagodzenia bólów o słabym i umiarkowanym nasileniu, takich jak ból głowy, ostra migrena z aurą lub bez aury, bóle zębów, ból po urazach tkanek miękkich bóle miesiączkowe, gorączka i ból stawów, mięśni lub gardła w przebiegu przeziębienia.
W przypadku chorób zapalnych i zwyrodnieniowych stawów, kręgosłupa i tkanek miękkich układu mięśniowo-szkieletowego, którym towarzyszy ból, zaczerwienienie, obrzęk i sztywność stawów oraz nerwoból, lek Ibuprofen Dr. Max można stosować wyłącznie za zgodą lekarza.

Jak stosować Ibuprofen Dr. Max?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Nie należy stosować większej dawki leku niż zalecana.
Jeśli u dorosłych lek Ibuprofen Dr. Max jest stosowany przez ponad 3 dni w przypadku migrenowego bólu głowy lub gorączki, lub przez ponad 4 dni w leczeniu bólu albo jeśli objawy nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli u młodzieży (w wieku 12 lat i powyżej) lek ten jest stosowany przez ponad 3 dni lub objawy nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem.

  • Dorośli i młodzież o masie ciała od 40 kg (w wieku 12 lat i więcej)
    1 kapsułka Ibuprofen Dr. Max, w razie potrzeby do 3 razy dziennie. Należy zachować odstęp co najmniej 6 godzin pomiędzy dawkami (1 kapsułka). Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki w ciągu 24 godzin.
    W leczeniu migrenowego bólu głowy zalecana dawka to 1 kapsułka Ibuprofen Dr. Max w pojedynczej dawce. W razie potrzeby należy przyjmować 1 kapsułkę w odstępach od 4 do 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki w ciągu 24 godzin.
  • Dzieci i młodzież
    Lek Ibuprofen Dr. Max nie jest wskazany do stosowania u młodzieży z masą ciała poniżej 40 kg lub u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek przed zastosowaniem leku Ibuprofen Dr. Max powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania

Kapsułki należy połykać w całości, popijając dużą ilością wody. Kapsułek nie należy żuć. Pacjenci z wrażliwym żołądkiem powinni przyjmować kapsułki podczas posiłku.

Kiedy Ibuprofen Dr. Max nie może być stosowany?

Leku Ibuprofen Dr. Max nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ibuprofen), inne podobne leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie należy stosować leku u osób, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (z grupy NLPZ) występowały reakcje alergiczne, takie jak: astma, trudności z oddychaniem, obrzęk twarzy, języka lub gardła, pokrzywka, swędzenie nosa i katar. Leku Ibuprofen Dr. Max nie należy stosować u pacjentów: z owrzodzeniem lub krwawieniem z żołądka lub dwunastnicy (lub jeśli w przeszłości występowały 2 lub więcej takie epizody); z krwawieniem lub perforacją przewodu pokarmowego w przeszłości podczas stosowania leków z grupy NLPZ; z krwawieniem z naczyń mózgowych lub innym czynnym krwawieniem; z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego; z ciężkim odwodnieniem (spowodowanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów); z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca. Leku Ibuprofen Dr. Max nie wolno stosować u kobiet w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Ibuprofen Dr. Max?

Jeśli u dorosłych po upływie 4 dni (z powodu leczenia bólu) lub po upływie 3 dni (z powodu leczenia gorączki i migrenowych bólów głowy) objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli u młodzieży (12-18 lat) po upływie 3 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub czasu trwania leczenia. Działania niepożądane można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy czas niezbędny do złagodzenia objawów. Osoby w wieku podeszłym są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych po zastosowaniu ibuprofenu. Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibuprofen Dr. Max należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta: występuje aktualna lub występowała z przeszłości astma oskrzelowa; występuje choroba alergiczna; występuje katar sienny, polipy śluzówki nosa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc; występują choroby serca, zaburzenia czynności nerek lub zaburzenia czynności wątroby; występowały wrzody żołądkowo-jelitowe; występowały choroby zapalne jelit (takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna); występuje toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej (choroba skóry, stawów i nerek); stwierdzono dziedziczne zaburzenia układu krwiotwórczego (ostra porfiria przerywana); występują zaburzenia krzepnięcia krwi; jeśli pacjent jest bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym. Należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi lekami z grupy NLPZ. Zaleca się unikanie stosowania ibuprofenu w przypadku ospy wietrznej. Przyjmowanie takich leków jak ibuprofen może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru mózgu, szczególnie gdy są stosowane w dużych dawkach lub długotrwale. Leczenie tym lekiem powinni omówić z lekarzem lub farmaceutą pacjenci, u których występują choroby serca, przebyli zawał serca lub jakikolwiek rodzaj udaru mózgu (w tym mini-udar lub przemijający napad niedokrwienny), przeszli operację pomostowania tętnic obwodowych, mają chorobę tętnic obwodowych, lub u których istnieje ryzyko wystąpienia tych chorób (np. jeśli u pacjenta ma nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, wysoki poziom cholesterolu, pali papierosy albo w rodzinie pacjenta występowały choroby serca lub udary mózgu). Jeśli konieczne będzie długotrwałe stosowanie leku Ibuprofen Dr. Max, lekarz zaleci wykonywanie regularnych badań krwi w celu kontroli czynności wątroby, nerek oraz morfologii krwi. Podczas leczenia ibuprofenem należy unikać spożywania alkoholu.

Jak stosować Ibuprofen Dr. Max z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ibuprofenu nie należy przyjmować jednocześnie z innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, innymi lekami przeciwbólowymi lub kwasem acetylosalicylowym (w dawkach przeciwbólowych). Przed przyjęciem ibuprofenu szczególnie istotne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu następujących leków: kwasu acetylosalicylowego (w małej dawce dobowej), kortykosteroidów, inhibitorów konwertazy angiotensyny lub leków blokujących receptory adrenergiczne, leków moczopędnych, leków zapobiegających krzepnięciu krwi (takich jak warfaryna), litu lub selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, niektórych antybiotyków (chinolony, aminoglikozydy), leków stosowanych w leczeniu cukrzycy pochodnych sulfonylomocznika, fenytoiny, leków przeciwgrzybiczych (takich jak worykonazol, flukonazol), metotreksatu, digoksyny, cyklosporyny, takrolimusu, zydowudyny, rytonawiru.

Czy można stosować Ibuprofen Dr. Max w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Ibuprofen Dr. Max nie wolno przyjmować w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Lek można stosować w pierwszych sześciu miesiącach ciąży tylko po konsultacji z lekarzem i tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Ibuprofen może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza. Karmienie piersią nie musi być przerwane w przypadku krótkotrwałego stosowania ibuprofenu; jeśli jednak zalecane jest dłuższe leczenie, należy rozważyć wcześniejsze przerwanie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Ibuprofen Dr. Max?

Bardzo często mogą wystąpić: nudności, zgaga, gazy, biegunka, zaparcia, wymioty, ból brzucha. Często: ból głowy, senność, zawroty głowy, zmęczenie, pobudzenie, trudności z zasypianiem, drażliwość, utajona utrata krwi, owrzodzenie jamy ustnej i opryszczka, zapalenie jelita grubego, nasilenie choroby zapalnej jelit, zapalenie śluzówki jelita. Niezbyt często: pokrzywka, świąd, wybroczyny lub zasinienia pod skórą, wysypka skórna, napady astmy, katar lub zatkany nos, kichanie, ucisk lub ból twarzy, trudności w oddychaniu, zapalenie żołądka, zwiększona wrażliwość skóry na słońce, obrzęki (zwłaszcza u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi lub zaburzeniami czynności nerek), zaburzenia widzenia. Rzadko: choroby skóry, stawów i nerek (toczeń rumieniowaty układowy), depresja, dezorientacja, omamy, choroby psychiczne z dziwnymi lub niepokojącymi myślami i nastrojami, szumy w uszach, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, aminotransferaz i fosfatazy alkalicznej w surowicy, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu, hamowanie agregacji płytek krwi, wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy, utrata wzroku. Bardzo rzadko: szybkie lub nieregularne bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, zapalenie przełyku, zwężenie jelit, wypadanie włosów lub przerzedzenie włosów, ciężkie zakażenia skóry z powikłaniami dotyczącymi tkanek miękkich, zaburzenia miesiączkowania.
W razie wystąpienia objawów krwawienia z przewodu pokarmowego, poważnych reakcji skórnych (wysypka skórna, zmiany w śluzówkach) lub innych objawów alergii, należy przerwać stosowanie leku Ibuprofen Dr. Max i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Ibuprofen Dr. Max?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego spożycia leku przez dzieci, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Objawy mogą obejmować: nudności, ból brzucha, wymioty, ból głowy, szumy uszne, splątanie. Po przyjęciu dużej dawki może wystąpić senność, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, utrata przytomności, drgawki (głównie u dzieci), osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna i problemy z oddychaniem. U pacjentów chorujących na astmę może nastąpić zaostrzenie choroby.

Czy Ibuprofen Dr. Max wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

W przypadku krótkotrwałego stosowania i przy normalnym dawkowaniu lek Ibuprofen Dr. Max nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli jednak wystąpią działania niepożądane, takie jak zmęczenie, zawroty głowy, senność i zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Ibuprofen Dr. Max?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Ibuprofen Dr. Max kapsułki - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Ibuprofen Dr. Max kapsułki - powiązane artykuły

Ibuprofen jest głównym składnikiem znacznej części leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych.

Więcej »

Każdą gorączkę zawsze należy doraźnie obniżyć. W celu obniżenia gorączki i złagodzenia bólu stosujemy leki przeciwgorączkoww i przeciwbólowe

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem