Dodaj do mojego indeksu leków »

Ibuprom RR (Ibuprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Ibuprom RR (OTC) tabletki powlekane 400 mg 12 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,20 Cena 100% (zł): 9,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ibuprom RR (OTC) tabletki powlekane 400 mg 24 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,90 Cena 100% (zł): 14,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ibuprom RR (OTC) tabletki powlekane 400 mg 48 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 30,70 Cena 100% (zł): 30,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ibuprom RR

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

US Pharmacia Sp. z o.o.

CO ZAWIERA IBUPROM RR?

1 tabletka powlekana Ibuprom RR zawiera 400 mg ibuprofenu.

JAK DZIAŁA IBUPROM RR?

Ibuprofen jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

KIEDY STOSOWAĆ IBUPROM RR?

Ostre bóle o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym: pooperacyjne, mięśniowe, kostne, migrenowe oraz menstruacyjne.
Lek Ibuprom RR stosuje się także w zmniejszaniu łagodnych i umiarkowanych bólów różnego pochodzenia: bólów głowy, zębów, okolicy lędźwiowo-krzyżowej, nerwobólów, bólów stawów, a także gorączki (w przebiegu przeziębienia lub grypy).

JAK STOSOWAĆ IBUPROM RR?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek Ibuprom RR jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania. Nie wolno przyjmować leku przez okres ponad 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Nie należy stosować większej dawki leku niż zalecana.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
W doraźnym leczeniu - 1 tabletka Ibuprom RR co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 3 tabletki na dobę.
Dzieci
Leku Ibuprom RR nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Nie jest wymagana modyfikacja dawkowania leku Ibuprom RR u osób w podeszłym wieku.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłkach.

KIEDY IBUPROM RR NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Ibuprom RR nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ibuprofen), inne podobne leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie należy stosować leku, jeśli po zastosowaniu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (z grupy NLPZ) kiedykolwiek w przeszłości wystąpiły objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub napadu astmy oskrzelowej. Leku Ibuprom RR nie należy stosować u pacjentów: z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub przebytą, perforacją lub krwawieniem (również z tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ), z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca, ze skazą krwotoczną oraz u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2. Leku Ibuprom RR nie wolno stosować u kobiet w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU IBUPROM RR?

Jeśli po upływie 3 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub czasu trwania leczenia. Działania niepożądane można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy wymagany czas konieczny do kontroli objawów. Osoby w wieku podeszłym są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych po zastosowaniu ibuprofenu. Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibuprom RR należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta stwierdzono: układowy toczeń rumieniowaty lub mieszaną chorobę tkanki łącznej; choroby układu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna); nadciśnienie tętnicze lub zaburzenia czynności serca; zaburzenia czynności nerek, zaburzenia czynności wątroby; zaburzenia krzepnięcia krwi; czynną lub przebytą astmę oskrzelową lub objawy reakcji alergicznych w przeszłości; w przypadku objawów reakcji alergicznych po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego. Należy zachować ostrożność u pacjentów odwodnionych (dzieci i młodzież) ze względu na podwyższone ryzyko zaburzenia czynności nerek. Przyjmowanie takich leków jak ibuprofen może być związane z niewielkim  zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru, szczególnie gdy są stosowane w dużych dawkach. W przypadku występowania chorób serca, chorób tętnic obwodowych, przebycia ataku serca lub jakiegokolwiek udaru (w tym mini-udaru lub przemijającego ataku niedokrwiennego), nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, zwiększonego stężenia cholesterolu, występowania w rodzinie chorób serca lub udaru, palenia tytoniu, należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą. Zaleca się unikanie stosowania ibuprofenu w przypadku ospy wietrznej. Podczas leczenia ibuprofenem należy unikać spożywania alkoholu.

JAK STOSOWAĆ IBUPROM RR Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ibuprofenu nie należy przyjmować jednocześnie z innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, innymi lekami przeciwbólowymi lub kwasem acetylosalicylowym (w dawkach przeciwbólowych). Przed przyjęciem ibuprofenu szczególnie istotne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu następujących leków: kwasu acetylosalicylowego (w małej dawce dobowej), kortykosteroidów, inhibitorów konwertazy angiotensyny lub leków blokujących receptory adrenergiczne, leków  moczopędnych, leków zapobiegających krzepnięciu krwi (takich jak warfaryna), litu lub selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, metotreksatu, zydowudyny.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ IBUPROM RR W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Leku Ibuprom RR nie wolno stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy ciąży nie zaleca się stosowania leku. Ibuprofen może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza. Nie ma konieczności przerywania karmienia piersią w przypadku krótkotrwałego stosowania leku Ibuprom RR w małych dawkach.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU IBUPROM RR?

Niezbyt często mogą wystąpić: ból głowy, niestrawność, ból brzucha, nudności, pokrzywka, świąd. Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie śluzówki żołądka, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia, obrzęki wynikające z zaburzeń nerek i dróg moczowych. Bardzo rzadko mogą wystąpić bardzo poważne działania niepożądane, np.: smoliste stolce, krwiste wymioty, wrzodziejące zapalenie śluzówki jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Leśniowskiego-Crohna, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, obrzęk, ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zaburzenia czynności wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania), zaburzenia morfologii krwi, ciężkie reakcje skórne (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), ciężkie reakcje nadwrażliwości, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli.
W razie wystąpienia objawów krwawienia z przewodu pokarmowego, poważnych reakcji skórnych (wysypka pokrywająca całe ciało, łuszczenie się skóry lub powstawanie pęcherzy) lub innych objawów reakcji alergicznych, należy przerwać stosowanie leku Ibuprom RR i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU IBUPROM RR?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy mogą obejmować: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunkę, szumy uszne, ból głowy, dezorientację. Po przyjęciu dużej dawki występowała senność, kołatanie serca, drgawki (głównie u dzieci), osłabienie, zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna i problemy z oddychaniem. Podczas ciężkich zatruć mogą wystąpić: kwasica metaboliczna, zwiększenie czasu protrombinowego (INR), ostra niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby, zaostrzenie objawów astmy u pacjentów z astmą.

CZY IBUPROM RR WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Brak doniesień dotyczących wpływu leku Ibuprom RR na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu i sprawność psychofizyczną podczas stosowania leku Ibuprom RR w zalecanych dawkach i przez zalecany okres.

JAK PRZECHOWYWAĆ IBUPROM RR?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych