LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ibuprom Sport spray (Ibuprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ibuprom Sport spray (OTC) aerozol na skórę, roztwór 50 mg/g 1 poj. 50 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,50 Cena 100% (zł): 25,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ibuprom Sport spray

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

US Pharmacia Sp. z o.o.

CO ZAWIERA IBUPROM SPORT SPRAY?

1 g roztworu Ibuprom Sport spray zawiera 50 mg ibuprofenu. Lek zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry.

JAK DZIAŁA IBUPROM SPORT SPRAY?

Ibuprofen działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

KIEDY STOSOWAĆ IBUPROM SPORT SPRAY?

Lek Ibuprom Sport spray jest przeznaczony do szybkiego leczenia objawowego bólów mięśniowych, bólów pleców, bólu występującego w przebiegu takich chorób układu mięśniowo-szkieletowego, jak: lekkie postacie zapalenia stawów, skręcenia, urazy sportowe, fibromialgia i nerwobóle.

JAK STOSOWAĆ IBUPROM SPORT SPRAY?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku Ibuprom Sport spray dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem.
Dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież w wieku powyżej 12 lat
Należy aplikować aerozol od 1 do 5 sekund (jest to dawka odpowiadająca około 35 do 175 mg ibuprofenu). Leku nie należy stosować częściej niż co 4 godziny i nie więcej niż 3 razy na dobę. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w celach leczniczych, po każdorazowym wsmarowaniu leku należy umyć ręce.
Lek Ibuprom Sport spray nie jest przeznaczony do stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym.
Dzieci
Nie należy stosować leku Ibuprom Sport spray u dzieci w wieku poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza.
Sposób podawania
Lek należy stosować na skórę. Po zaaplikowaniu aerozolu należy delikatnie wsmarować lek w miejsce objęte dolegliwościami, aż do całkowitego wchłonięcia.

KIEDY IBUPROM SPORT SPRAY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Ibuprom Sport spray nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ibuprofen) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz jeśli po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ wystąpiły u niego w przeszłości pokrzywka, alergiczne zapalenie śluzówki nosa lub astma. Nie stosować leku na uszkodzoną skórę. Leku nie mogą stosować kobiety w trzecim trymestrze ciąży.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU IBUPROM SPORT SPRAY?

Jeśli po upływie 14 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować leku Ibuprom Sport spray na skórę uszkodzoną lub w stanie zapalnym. Należy unikać kontaktu leku z oczami i śluzówką jamy ustnej. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową czynną lub stwierdzoną w przeszłości, stanem zapalnym jelit, skazą krwotoczną, chorobą nerek (również występującą w przeszłości), astmą oskrzelową lub chorobą alergiczną. W trakcie stosowania leku należy unikać ekspozycji leczonego obszaru skóry na działanie promieni słonecznych, ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości na światło (fotouczulenia). W razie wystąpienia wysypki, należy przerwać stosowanie leku.

JAK STOSOWAĆ IBUPROM SPORT SPRAY Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ IBUPROM SPORT SPRAY W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Stosowanie leku Ibuprom Sport spray w ostatnich 3 miesiącach ciąży jest przeciwwskazane. Należy unikać stosowania leku w pierwszych sześciu miesiącach ciąży. W okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Ibuprom Sport spray.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU IBUPROM SPORT SPRAY?

Rzadko mogą wystąpić: toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy. Ponadto mogą wystąpić następujące działania niepożądane: nadwrażliwość, ból brzucha, niestrawność, zaburzenie czynności nerek, reakcje w miejscu podania, zmiany skórne (np. zaczerwienienie) i mrowienie w miejscu podania, nieswoiste reakcje alergiczne i anafilaktyczne, astma oskrzelowa, zaostrzenie astmy oskrzelowej i skurcz oskrzeli, różnorodne wysypki, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy.
Jeśli wystąpią niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne, wstrząs, astma, pogorszenie stanu astmatycznego, skurcz oskrzeli lub duszność, należy przerwać stosowanie leku Ibuprom Sport spray i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU IBUPROM SPORT SPRAY?

W razie przypadkowego spożycia leku (np. przez dziecko) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY IBUPROM SPORT SPRAY WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie są znane działania niepożądane po zastosowaniu leku Ibuprom Sport spray, które mogłyby wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ IBUPROM SPORT SPRAY?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego wynosi 6 miesięcy. Pojemnik jest pod ciśnieniem - nie należy go przekłuwać ani wrzucać do ognia, także po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50ºC.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl