LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ibuprom Sprint (Ibuprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ibuprom Sprint (OTC) kapsułki miękkie 200 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,50 Cena 100% (zł): 9,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ibuprom Sprint (OTC) kapsułki miękkie 200 mg 24 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,30 Cena 100% (zł): 14,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ibuprom Sprint

US Pharmacia Sp. z o.o.

SKŁAD
1 kapsułka miękka zawiera 200 mg ibuprofenu. Preparat zawiera krystaliczny wodorotlenek potasu i sorbitol.

Wskazania

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle kostne i stawowe).
Bolesne miesiączkowanie.
Gorączka (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

Dawkowanie

Przyjmowanie preparatu w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
1 do 2 kapsułek co 4 godziny. Nie należy stosować dawki większej niż 6 kapsułek na dobę (maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg w dawkach podzielonych).
Dzieci
Preparatu nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Nie jest wymagana modyfikacja dawkowania.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.
Sposób podawania
Preparat przyjmować po posiłkach. Nie należy rozgryzać kapsułek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego lub astmy oskrzelowej. Czynna lub nawracająca w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie (dwa lub więcej niezależne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego w wywiadzie związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca. U pacjentów przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Skaza krwotoczna. Trzeci trymestr ciąży.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności; ból głowy; pokrzywka i świąd. Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka; zawroty głowy, bezsenność, senność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia;  obrzęki.

UWAGI
Podczas leczenia ibuprofenem należy unikać spożywania alkoholu. Podczas długotrwałego podawania leku należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych, czynność nerek oraz morfologię krwi. Brak danych dotyczących działań niepożądanych mających wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn i sprawność psychofizyczną podczas stosowania preparatu w zalecanych dawkach i przez zalecany okres.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner