Dodaj do mojego indeksu leków »

Ibuxal (Ibuprofen, Ibuprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Ibuxal (OTC) tabletki powlekane 200 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,50 Cena 100% (zł): 6,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ibuxal

Informacja dla pacjenta

Biofarm Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu.

WSKAZANIA
Bóle różnego pochodzenia o nasileniu małym do umiarkowanego (bóle głowy, m. in. ból napięciowy i migrena, bóle zębów, bóle mięśni, stawów i kości, nerwobóle, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu).
Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).
Bolesne miesiączkowanie.

DAWKOWANIE
Przyjmowanie preparatu w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Jeżeli konieczne jest stosowanie preparatu dłużej niż przez 3 dni lub stan pacjenta pogarsza się, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Dawka początkowa to 2 tabletki, następnie w razie potrzeby po 4 godzinach można przyjąć 1 lub 2 tabletki. Nie stosować dawki większej niż 6 tabletek (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby. Należy zachować 4-godzinną przerwę pomiędzy dawkami.
Dzieci
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku
W przypadku osób w podeszłym wieku modyfikacja dawki nie jest konieczna. U pacjentów w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych na skutek stosowania preparatu jest większe niż u pacjentów młodszych.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować po posiłku i popijać wodą. U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie preparatu podczas posiłku.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu oraz na inne NLPZ. Pacjenci, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, obrzęku lub astmy. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynna lub w wywiadzie), perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, również występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Ciężka niewydolność serca - klasa IV wg NYHA. Pacjenci przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie. Skaza krwotoczna. Trzeci trymestr ciąży.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy stosować ibuprofenu, chyba że jest to wyraźnie konieczne. Jeśli ibuprofen stosowany jest u kobiety starającej się zajść w ciążę lub w pierwszym bądź drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę, przez jak najkrótszy możliwy okres. Ibuprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. Po krótkotrwałym stosowaniu ibuprofenu w zalecanych dawkach, w celach przeciwbólowych oraz przeciwgorączkowych, przerwa w karmieniu piersią nie jest zwykle konieczna.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności; bóle głowy; pokrzywka, świąd. Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka; zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, rozdrażnienie lub zmęczenie. Badania kliniczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg/dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu).

UWAGI
Brak danych dotyczących wpływu ibuprofenu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych