Dodaj do mojego indeksu leków »

Ibuxal (Ibuprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Ibuxal (OTC) tabletki powlekane 200 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,50 Cena 100% (zł): 6,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ibuxal

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Biofarm Sp. z o.o.

CO ZAWIERA IBUXAL

1 tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Ibuprofen jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, należy do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), które łagodzą gorączkę, ból i obrzęk.

KIEDY STOSUJE SIĘ IBUXAL

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu małym do umiarkowanego: ból głowy, migreny, bóle zębów, ból napięciowy, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie, nerwobóle. Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). Bolesne miesiączkowanie.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Dawka początkowa to 2 tabletki. Następnie, w razie potrzeby po 4 godzinach można przyjąć 1 lub 2 tabletki. Nie stosować więcej niż 6 tabletek (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby. Należy zachować 4-godzinną przerwę pomiędzy dawkami.
Dzieci
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Nie jest konieczna modyfikacja dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Nie zaleca się stosowania ibuprofenu u osób z zaawansowaną niewydolnością nerek lub wątroby.
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować po posiłku i popijać wodą. U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłku.

KIEDY IBUXAL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ibuprofen) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie należy stosować ibuprofenu u osób, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały w przeszłości: duszność, napady astmy, pokrzywka lub alergiczny nieżyt nosa lub krwawienie z przewodu  pokarmowego. Lek jest także przeciwwskazany w przypadku: czynnej lub przebytej choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, ciężkiej niewydolności serca, krwawienia z naczyń mózgowych lub innego krwawienia, zaburzeń krzepnięcia krwi. Leku nie wolno podawać kobietom w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie należy zażywać większych dawek ibuprofenu niż zalecane ani przekraczać czasu leczenia (u dzieci - 3 dni; u młodzieży i dorosłych - 3 dni w przypadku gorączki oraz 4 dni w przypadku łagodzenia bólu). Jeżeli objawy utrzymują się lub nasilają, lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacjenta stwierdzono: układowy toczeń rumieniowaty lub chorobę tkanki łącznej;  choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna); nadciśnienie tętnicze krwi lub zaburzenie czynności serca; zaburzenia czynności nerek lub wątroby; zaburzenia krzepnięcia krwi; czynną lub przebytą astmę oskrzelową lub objawy reakcji alergicznych oraz po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego. Przyjmowanie takich leków jak ibuprofen może być związane z niewielkim  zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. W przypadku kłopotów  z sercem, cukrzycy, zwiększonego stężenia cholesterolu, palenia tytoniu należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku ospy wietrznej zaleca się unikanie stosowania ibuprofenu. Osoby w wieku podeszłym są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych. Podczas leczenia ibuprofenem należy unikać spożywania alkoholu.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, a także o lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Ibuprofenu nie należy przyjmować jednocześnie z innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, innymi lekami przeciwbólowymi lub kwasem acetylosalicylowym (w dawkach przeciwbólowych). Przed przyjęciem ibuprofenu szczególnie istotne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu następujących leków: kwasu acetylosalicylowego (w małej dawce dobowej), kortykosteroidów, inhibitorów konwertazy  angiotensyny lub leków blokujących receptory adrenergiczne, leków  moczopędnych, leków zapobiegających krzepnięciu krwi (takich jak warfaryna), litu lub selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, niektórych  antybiotyków (chinolony, aminoglikozydy), leków stosowanych w leczeniu cukrzycy pochodnych sulfonylomocznika, metotreksatu, digoksyny, cyklosporyny, takrolimusu, zydowudyny.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Ibuprofenu nie wolno stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży z powodu możliwych komplikacji bezpośrednio przed, w czasie i po porodzie, zarówno u matki jak i u dziecka. Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży nie zaleca się stosowania leku. Ibuprofen może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza. Nie ma potrzeby przerywania karmienia piersią, gdy lek jest stosowany krótkotrwale i zgodnie z zalecanym dawkowaniem.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w leczeniu gorączki i bólów zgodnie z zaleceniami, obserwowano następujące działania niepożądane: niezbyt często - niestrawność, ból brzucha, nudności, ból głowy, pokrzywka, świąd; rzadko - biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty. Bardzo rzadko mogą wystąpić bardzo poważne  działania niepożądane, np. owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego lub przebicie przewodu pokarmowego, zmniejszenie ilości  wydalanego moczu, niewydolność nerek, zaburzenia czynności wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania), zaburzenia morfologii krwi, rumień  wielopostaciowy, ciężkie reakcje anafilaktyczne, zaostrzenie astmy i skurcz  oskrzeli. W razie wystąpienia wysypki skórnej, zmian na śluzówkach lub innych  objawów reakcji alergicznych, lek należy odstawić i skontaktować się z  lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, który podejmie odpowiednie działania.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych