Dodaj do mojego indeksu leków »

Ifenin (Ibuprofen, Ibuprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Ifenin (OTC) tabletki powlekane 200 mg 12 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 7,00 Cena 100% (zł): 7,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ifenin (OTC) tabletki powlekane 200 mg 24 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,00 Cena 100% (zł): 9,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ifenin (OTC) tabletki powlekane 200 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,00 Cena 100% (zł): 16,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ifenin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu. Tabletkę można podzielić na połowy.

WSKAZANIA
Ból o łagodnym do umiarkowanego nasileniu, taki jak ból głowy (w tym ból głowy migrenowy), ból zębów.
Pierwotne bolesne miesiączkowanie.
Gorączka.

DAWKOWANIE
Działania niepożądane można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszych skutecznych dawek przez możliwie krótki okres potrzebny do kontroli objawów. Dawka ibuprofenu zależy od wieku i masy ciała pacjenta.
Bóle o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i gorączka
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (masa ciała >= 40 kg)
200-400 mg podawane w pojedynczej dawce lub 3-4 razy na dobę w odstępach co 4 do 6 godzin. Dawkowanie w migrenie powinno być następujące: 400 mg podawane w pojedynczej dawce, jeżeli to konieczne 400 mg podawane w odstępach co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 1200 mg.
Dzieci w wieku 6-12 lat (masa ciała > 20 kg)
Dzieci w wieku 6-9 lat (20-29 kg): 200 mg podawane 1 do 3 razy na dobę w razie potrzeby, w odstępach co 4 do 6 godzin (maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 600 mg). Dzieci w wieku 10-12 lat (30-40 kg): 200 mg podawane 1 do 4 razy na dobę w razie potrzeby, w odstępach co 4 do 6 godzin (maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 800 mg).
Pierwotne bolesne miesiączkowanie
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
200-400 mg, w razie potrzeby 1 do 3 razy na dobę, w odstępach co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 1200 mg.
Osoby w podeszłym wieku
Preparat należy stosować z ostrożnością w tej grupie pacjentów, gdyż osoby w podeszłym wieku są bardziej podatne na występowanie działań niepożądanych. Jeśli leczenie okaże się konieczne, lek należy stosować w najmniejszych dawkach przez najkrótszy okres potrzebny do kontroli objawów.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby dawka powinna być jak najmniejsza i stosowana przez możliwie najkrótszy czas potrzebny do kontrolowania objawów i monitorowania czynności wątroby. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek dawka powinna być jak najmniejsza i stosowana przez możliwie najkrótszy czas potrzebny do kontrolowania objawów i monitorowania czynności nerek. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody podczas lub po posiłku.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, katar, pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy) jako odpowiedź na stosowanie kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, związane z uprzednim leczeniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej silne, potwierdzone epizody owrzodzeń lub krwawień). Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Ciężka niewydolność serca lub choroba naczyń wieńcowych. Ostatni trymestr ciąży. Znaczne odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym nawodnieniem). Krwawienie mózgowo-naczyniowe lub inne czynne krwawienie. Dyshemopoeza nieznanego pochodzenia. Dzieci w wieku poniżej 6 lat.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: dolegliwości żołądka i jelit, takie jak pieczenie w okolicy serca, niestrawność, ból brzucha i nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcie. Często: ból głowy, senność, zawroty głowy, zmęczenie, niepokój, bezsenność i rozdrażnienie; owrzodzenie przewodu pokarmowego, czasami z krwawieniem i perforacją, utrata krwi utajonej, która może prowadzić do anemii, smoliste stolce, wymioty z krwią, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okrężnicy, zaostrzenie choroby zapalnej jelita grubego, powikłania uchyłkowości jelita grubego (perforacja, przetoka). Niezbyt często: zaburzenia widzenia; nieżyt nosa, skurcz oskrzeli; zapalenie błony śluzowej żołądka; wystąpienie obrzęku, zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespół nerczycowy, który może być związany z niewydolnością nerek; nadwrażliwość na światło; reakcje nadwrażliwości, takie jak pokrzywka, świąd, rumień i wysypka jak również napady astmy (czasami z niedociśnieniem).

UWAGI
W przypadku długotrwałego leczenia ibuprofenem, konieczna jest okresowa kontrola czynności wątroby i nerek jak również liczby krwinek, zwłaszcza u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może to spowodować nasilenie działań niepożądanych leku. Ibuprofen w zasadzie nie wywiera działania niepożądanego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Występujące działania niepożądane, spowodowane dużymi dawkami leku, takie jak zmęczenie, senność, zawroty głowy (o których donoszono często) i zaburzenia widzenia (o których donoszono niezbyt często), mogą w pojedynczych przypadkach zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Działanie to może być nasilone w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych