LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Ilumetri (Tildrakizumab)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Ilumetri (Rpz) roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 100 mg 1 amp.-strzyk. 1 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ilumetri

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Almirall S.A.

Co zawiera lek Ilumetri?

Lek Ilumetri jest dostępny w ampułko-strzykawce i jest dostępny na receptę.
1 ampułko-strzykawka z lekiem zawiera 100 mg tyldrakizumabu.

Jak działa lek Ilumetri?

Lek zawiera tyldrakizumab, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami interleukiny. Jego działanie polega na blokowaniu aktywności białka zwanego IL-23. Białko to występuje w organizmie i uczestniczy w prawidłowych odpowiedziach na stany zapalne oraz w odpowiedziach immunologicznych, a w chorobach takich jak łuszczyca występuje w zwiększonej ilości.

Kiedy stosować lek Ilumetri?

Lek Ilumetri jest stosowany w leczeniu łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, w umiarkowanej do ciężkiej postaci choroby.

Jak stosować lek Ilumetri?

Dawkowanie leku Ilumetri i długość leczenia ustala lekarz. Lekarz udzieli informacji o terminach wykonywania wstrzyknięć i wizyt kontrolnych. Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku, ponieważ po przerwaniu leczenia objawy łuszczycy mogą powrócić.

Sposób podawania

Lek Ilumetri jest podawany we wstrzyknięciu podskórnym. Po odpowiednim przeszkoleniu pacjent może samodzielnie wykonywać wstrzyknięcia leku, jeżeli lekarz uzna, że jest to odpowiednie. Należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do leku i ściśle przestrzegać zawartych w niej zaleceń. Ampułko-strzykawka z lekiem jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użycia; zużytą strzykawkę należy wyrzucić od razu po użyciu. Lek może być podawany przez pacjenta w brzuch lub udo. Jeśli wstrzyknięcie wykonuje inna osoba, lek można również podawać w ramię. Leku nie należy podawać w okolicy 5 cm wokół pępka ani w miejscach gdzie skóra jest tkliwa, zasiniona, nieprawidłowo zaczerwieniona, stwardniała lub zajęta przez zmiany łuszczycowe; nie wstrzykiwać leku w blizny, rozstępy ani naczynia krwionośne. Do kolejnego wstrzyknięcia należy wybrać inne miejsce.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Ilumetri?

Jeśli pacjent zapomni o dawce leku Ilumetri lub ją pominie, powinien jak najszybciej ją wstrzyknąć. Następnie należy powrócić do stosowania leku w regularnych odstępach ustalonych przez lekarza.

Kiedy lek Ilumetri nie może być stosowany?

Leku Ilumetri nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (tyldrakizumab) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Ilumetri nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Ilumetri?

Przed przepisaniem leku Ilumetri lekarz przeprowadzi z pacjentem wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem oraz zadecyduje czy leczenie tym lekiem jest odpowiednie dla danego pacjenta. Jeśli u pacjenta występuje zakażenie, lekarz może podjąć decyzję, że lek nie będzie mógł być u niego zastosowany lub może opóźnić leczenie tym lekiem do czasu ustąpienia zakażenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Lekarz przekaże wytyczne odnośnie harmonogramu podawania leku oraz zalecenia dotyczące kontroli leczenia. Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Ilumetri lekarz sprawdzi, czy pacjent wymaga jakichkolwiek szczepień, ponieważ w trakcie jego stosowania nie mogą być wykonywane szczepienia szczepionkami żywymi.
Należy przerwać stosowanie leku Ilumetri i powiadomić lekarza lub niezwłocznie poszukać pomocy medycznej w przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów wskazujących na możliwość ciężkiego zakażenia lub reakcji alergicznej.

Jak stosować lek Ilumetri z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Ilumetri w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz omówi z pacjentką jakie są potencjalne zagrożenia dla ciąży w związku ze stosowaniem leku Ilumetri. Należy unikać zajścia w ciążę podczas stosowania leku Ilumetri i przez co najmniej 17 tygodni po zakończeniu jego stosowania. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia i przez co najmniej 17 tygodni po zakończeniu jego stosowania. Lekarz omówi korzyści i zagrożenia w związku ze stosowaniem leku Ilumetri u kobiet karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Ilumetri?

Działania niepożądane związane z terapią lekiem Ilumetri, są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się po pomoc medyczną, jeśli po podaniu leku Ilumetri pojawią się objawy ciężkiej reakcji alergicznej, takie jak obrzęk twarzy, warg lub gardła, trudności z oddychaniem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Ilumetri?

W razie wstrzyknięcia większej niż zalecana ilości leku lub jeśli dawka leku została podana wcześniej niż zalecił lekarz, należy poinformować o tym lekarza.

Czy lek Ilumetri wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Ilumetri nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek Ilumetri?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Do czasu użycia lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym (pudełku tekturowym) w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w lodówce (2-8°C); nie zamrażać. Po wyjęciu z lodówki lek Ilumetri należy przechowywać w temperaturze do 25°C i nie wkładać z powrotem do lodówki. Po wyjęciu ampułko-strzykawek z lodówki należy odczekać około 30 minut, aby roztwór leku Ilumetri zawarty w strzykawce osiągnął temperaturę pokojową (maksymalnie 25°C); nie należy ogrzewać go w żaden inny sposób. Nie należy stosować leku, jeśli zauważy się, że ciecz jest mętna, ma wyraźnie brązowy kolor lub zawiera widoczne cząstki stałe.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Ilumetri - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem