LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Infacol (Simeticone) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Infacol (OTC) zawiesina doustna 40 mg/ml 1 but. 50 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,40 Cena 100% (zł): 24,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Infacol

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

SKŁAD
1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg symetykonu. Preparat zawiera hydroksybenzoesan metylu i hydroksybenzoesan propylu.

Wskazania

Łagodzenie dolegliwości bólowych (wzdęcia, bóle kolkowe) związanych z nadmiernym nagromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym w wyniku połykania powietrza.

Dawkowanie

Niemowlęta powyżej 1. do 6. miesiąca życia
Przed każdym posiłkiem należy podać dziecku 0,5 ml zawiesiny (pełna zawartość zakraplacza) - 20 mg symetykonu. W razie potrzeby dawka może być zwiększona do 40 mg (1 ml zawiesiny).
Niemowlęta do ukończenia 1. miesiąca życia
Nie podawać niemowlętom do ukończenia 1. miesiąca życia.
Sposób podawania
Zawartość zakraplacza należy wycisnąć głęboko na język dziecka.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Zaburzenia tarczycy. Niedrożność jelit. Zaparcia.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Ponieważ preparat praktycznie nie ulega wchłanianiu z przewodu pokarmowego, działania niepożądane są bardzo rzadkie i ograniczają się głównie do reakcji nadwrażliwości na substancje, które wchodzą w skład leku.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama