Dodaj do mojego indeksu leków »

Influvac Tetra 2018-2019 (Influenza vaccine, Szczepionka przeciw grypie) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Influvac Tetra 2018-2019 (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 39,00 Cena 100% (zł): 39,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Influvac Tetra 2018-2019

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Mylan IRE Healthcare Ltd.

CO ZAWIERA INFLUVAC TETRA 2018/2019

Szczepionka Influvac Tetra 2018-2019 zawiera 4 inaktywowane szczepy wirusa grypy. Szczepionka ta jest zgodna z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dla półkuli północnej oraz z zaleceniami Unii Europejskiej na sezon 2018/2019.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek jest szczepionką, która pomaga chronić osoby dorosłe przed zachorowaniem na grypę. Szczepionka Influvac Tetra chroni przed czterema szczepami wirusa zawartymi w szczepionce po około 2-3 tygodniach od momentu zaszczepienia. Szczepionka nie chroni przed przeziębieniem, mimo że niektóre jego objawy są podobne do objawów grypy.

KIEDY STOSUJE SIĘ INFLUVAC TETRA 2018/2019

Szczepionka Influvac Tetra jest wskazana w profilaktyce zachorowania na grypę, zwłaszcza u osób narażonych na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych.
Szczepionka jest wskazana dla osób dorosłych (w wieku 18 lat i starszych).

JAK STOSOWAĆ LEK

Dawkę leku Influvac Tetra i sposób podawania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lekarz lub pielęgniarka poda zalecaną dawkę szczepionki jako wstrzyknięcie domięśniowe lub podskórne.

KIEDY INFLUVAC TETRA 2018/2019 NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku Influvac Tetra nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na: substancje czynne, jakikolwiek inny składnik szczepionki lub na którykolwiek ze składników, który może być obecny w bardzo małych ilościach, taki jak jaja kurze, formaldehyd, bromek trimetylocetyloaminowy, polisorbat 80 lub gentamycyna. Szczepionki nie należy stosować, jeśli występuje choroba przebiegająca z wysoką gorączką lub ostra infekcja - szczepienie należy przełożyć do czasu wyzdrowienia.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed zastosowaniem szczepionki Influvac Tetra należy poinformować lekarza, jeśli występuje osłabienie odpowiedzi immunologicznej, spowodowane niedoborem odporności lub przyjmowaniem leków wpływających na układ immunologiczny. Lekarz podejmie decyzję czy pacjent może zostać zaszczepiony. Omdlenie, uczucie omdlenia lub osłabienia, lub inna reakcja związana ze stresem może nastąpić przed lub po każdym wkłuciu igły - jeśli u pacjenta wystąpiła wcześniej tego typu reakcja po szczepieniu, powinien poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę. Tak jak w przypadku każdej szczepionki, Influvac Tetra może nie chronić w pełni wszystkich zaszczepionych pacjentów.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem szczepionki przeciw grypie. Lekarz decyduje o możliwości podania szczepionki Influvac Tetra.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie lub po podaniu leku Influvac Tetra, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek Influvac Tetra nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Szczepionkę należy przechowywać w lodówce (2-8°C); nie zamrażać. Przechowywać ampułko-strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych