LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Influvac Tetra 2020-2021 (Influenza vaccine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Influvac Tetra 2020-2021 (Rp) zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 24,95 Cena 100% (zł): 47,83 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Influvac Tetra 2020-2021

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Mylan IRE Healthcare Ltd.

Co zawiera szczepionka Influvac Tetra 2020-2021?

Szczepionka Influvac Tetra występuje w postaci zawiesiny do wstrzykiwań i jest dostępna na receptę.
Szczepionka Influvac Tetra 2020-2021 zawiera 4 inaktywowane szczepy wirusa grypy. Szczepionka ta jest zgodna z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dla półkuli północnej oraz z zaleceniami Unii Europejskiej na sezon 2020/2021.

Jak działa szczepionka Influvac Tetra 2020-2021?

Lek jest szczepionką, pomagającą chronić osoby dorosłe przed zachorowaniem na grypę. Szczepionka Influvac Tetra chroni przed czterema szczepami wirusa grypy zawartymi w szczepionce po około 2-3 tygodniach od momentu zaszczepienia. Szczepionka nie chroni przed przeziębieniem, mimo że niektóre jego objawy są podobne do objawów grypy.

Kiedy stosować szczepionkę Influvac Tetra 2020-2021?

Szczepionka Influvac Tetra jest wskazana w profilaktyce zachorowania na grypę, zwłaszcza u osób narażonych na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych.
Szczepionka jest wskazana dla osób dorosłych i dzieci w wieku od 3 lat.

Jak stosować szczepionkę Influvac Tetra 2020-2021?

Dorośli i dzieci w wieku od 3 do 17 lat otrzymują 1 dawkę szczepionki Influvac Tetra. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat, które nie były wcześniej szczepione sezonową szczepionką przeciw grypie, otrzymują 2 dawki szczepionki Influvac Tetra; druga dawka powinna zostać podana tym dzieciom po przerwie trwającej przynajmniej 4 tygodnie.
Sposób podawania
Lekarz lub pielęgniarka poda zalecaną dawkę szczepionki jako wstrzyknięcie domięśniowe lub podskórne.

Kiedy szczepionka Influvac Tetra 2020-2021 nie może być stosowana?

Szczepionki Influvac Tetra nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na: substancje czynne, jakikolwiek inny składnik szczepionki lub na którykolwiek ze składników, który może być obecny w bardzo małych ilościach, taki jak jaja kurze, formaldehyd, bromek trimetylocetyloaminowy, polisorbat 80 lub gentamycyna. Szczepionka Influvac Tetra nie powinna być podawana, jeśli występuje choroba przebiegająca z wysoką gorączką lub ostra infekcja - szczepienie należy przełożyć do czasu wyzdrowienia.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania szczepionki Influvac Tetra 2020-2021?

Przed zastosowaniem szczepionki Influvac Tetra należy poinformować lekarza, jeśli występuje osłabienie odpowiedzi immunologicznej, które jest spowodowane niedoborem odporności lub przyjmowaniem leków wpływających na układ immunologiczny. Lekarz podejmie decyzję czy pacjent może zostać zaszczepiony. Omdlenie, uczucie omdlenia lub osłabienia, lub inna reakcja związana ze stresem może nastąpić przed lub po każdym wkłuciu igły - jeśli u pacjenta wystąpiła wcześniej tego typu reakcja po szczepieniu, powinien poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę. Tak jak w przypadku każdej szczepionki, Influvac Tetra może nie chronić w pełni wszystkich zaszczepionych pacjentów.

Jak stosować szczepionkę Influvac Tetra 2020-2021 z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Lekarz decyduje, czy szczepionka Influvac Tetra może być podawana w tym samym czasie co inne szczepionki.

Czy można podać szczepionkę Influvac Tetra 2020-2021 w ciąży i okresie karmienia piersią?

O podaniu szczepionki Influvac Tetra kobietom w ciąży i kobietom karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po podaniu szczepionki Influvac Tetra 2020-2021?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie lub po podaniu leku Influvac Tetra, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czy szczepionka Influvac Tetra 2020-2021 wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Influvac Tetra nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać szczepionkę Influvac Tetra 2020-2021?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Szczepionkę należy przechowywać w lodówce (2-8°C); nie zamrażać. Przechowywać ampułko-strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner