Dodaj do mojego indeksu leków »

Inovox Express (Lidocaine+Amylmetacresol+Dichlorobenzyl alcohol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Inovox Express smak miętowy (OTC) pastylki twarde 2 mg + 0,6 mg + 1,2 mg 12 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,20 Cena 100% (zł): 15,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Inovox Express smak miętowy (OTC) pastylki twarde 2 mg + 0,6 mg + 1,2 mg 24 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,70 Cena 100% (zł): 21,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Inovox Express smak miodowo-cytrynowy (OTC) pastylki twarde 2 mg + 0,6 mg + 1,2 mg 12 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,20 Cena 100% (zł): 15,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Inovox Express smak miodowo-cytrynowy (OTC) pastylki twarde 2 mg + 0,6 mg + 1,2 mg 24 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,70 Cena 100% (zł): 21,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Inovox Express smak pomarańczowy (OTC) pastylki twarde 2 mg + 0,6 mg + 1,2 mg 12 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,20 Cena 100% (zł): 15,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Inovox Express smak pomarańczowy (OTC) pastylki twarde 2 mg + 0,6 mg + 1,2 mg 24 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,70 Cena 100% (zł): 21,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Inovox Express

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

US Pharmacia Sp. z o.o.

CO ZAWIERA INOVOX EXPRESS

Inovox Express smak miętowy
1 pastylka zawiera 2 mg chlorowodorku lidokainy, 0,6 mg amylometakrezolu i 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego. Lek zawiera glukozę i sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku; zawartość cukrów należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Inovox Express smak miodowo-cytrynowy
1 pastylka zawiera 2 mg chlorowodorku lidokainy, 0,6 mg amylometakrezolu i 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego. Lek zawiera glukozę i sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku; zawartość cukrów należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera żółcień pomarańczową - może powodować reakcje alergiczne.
Inovox Express smak pomarańczowy
1 pastylka zawiera 2 mg chlorowodorku lidokainy, 0,6 mg amylometakrezolu i 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego. Lek zawiera glukozę i sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku; zawartość cukrów należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera żółcień pomarańczową i czerwień koszenilową - mogą powodować reakcje alergiczne.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe i odkażające.

KIEDY STOSUJE SIĘ INOVOX EXPRESS

Lek jest wskazany do stosowania w celu miejscowego łagodzenia bólu gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie zaleca się stosowania leku dłużej niż 5 dni. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
Co 2 do 3 godzin powoli rozpuszczać w jamie ustnej 1 pastylkę; stosować maksymalnie do 8 pastylek w ciągu 24 godzin (maksymalnie 4 pastylki u młodzieży). Nie umieszczać pastylki pomiędzy dziąsłem a policzkiem.
Dzieci
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Leku nie należy stosować bezpośrednio przed lub podczas jedzenia lub picia.

KIEDY INOVOX EXPRESS NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne, na inne środki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 2 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje astma oraz gdy bólowi gardła towarzyszy wysoka gorączka, ból głowy, nudności, wymioty lub wysypka skórna. Osoby w podeszłym wieku lub osoby osłabione są bardziej wrażliwe na możliwe działania niepożądane i powinny skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Nie zaleca się długotrwałego stosowania leku (dłużej niż 5 dni), ponieważ może on zmieniać naturalną florę bakteryjną w gardle. Po zastosowaniu leku może wystąpić przemijające uczucie drętwienia w jamie ustnej i gardle i powodować trudności w przełykaniu, co może utrudniać jedzenie i picie, a także może zwiększać ryzyko przygryzienia warg i (lub) języka - nie należy jeść ani pić do czasu ustąpienia uczucia drętwienia. Nie należy stosować leku w przypadku występowania większych niezagojonych ran w jamie ustnej i gardle.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Rzadko mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości (pieczenie, świąd), obrzęk naczynioruchowy, pieczenie w gardle i nieprzyjemny smak.
Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak: obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w połykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania to: nadmierne znieczulenie górnego odcinka przewodu pokarmowego i dróg oddechowych, bezsenność, niepokój, podniecenie, depresja oddechowa.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek przyjmowany w zalecanych dawkach nie powinien wpływać na czas reakcji ani powodować senności. Jednak, w razie zauważenia takich działań niepożądanych należy unikać prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych