LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Inventum Max (Sildenafil)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Inventum Max (OTC) tabletki do rozgryzania i żucia 50 mg 2 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
19,30
Cena
100% (zł):
19,30
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Inventum Max (OTC) tabletki do rozgryzania i żucia 50 mg 4 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
29,90
Cena
100% (zł):
29,90
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Inventum Max

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Inventum Max?

Lek Inventum Max występuje w postaci tabletek do rozgryzania i żucia i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 50 mg syldenafilu. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Inventum Max?

Syldenafil należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Działa on poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Kiedy stosować Inventum Max?

Lek Inventum Max jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu zaburzeń erekcji definiowanych jako niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Jak stosować Inventum Max?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować więcej tabletek Inventum Max niż jest podane w ulotce dla pacjenta. Nie należy przyjmować leku Inventum Max jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę samą substancję czynną, czyli syldenafil.

  • Dorośli
    Jeśli pacjent przyjmował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka leku Inventum Max to 50 mg. W przeciwnym razie lek Inventum Max w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg pacjent nie odczuł pożądanego efektu (nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku). Jeśli zastosowanie leku zawierającego syldenafil w mniejszej dawce (czyli 25 mg) pozwoliło na uzyskanie erekcji umożliwiającej odbycie stosunku seksualnego, nie należy stosować leku w dawce 50 mg. Leku Inventum Max nie należy stosować częściej niż raz na dobę. Lek należy przyjmować około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.
    Lek Inventum Max umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do 1 godziny. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli po przyjęciu leku nie dochodzi do erekcji lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.
  • Dzieci i młodzież
    Leku Inventum Max nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Inventum Max.

Sposób podawania

Lek może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku, jego działanie może nastąpić później. Tabletkę należy rozgryźć i żuć do rozpuszczenia; tabletka nie wymaga popijania.

Kiedy Inventum Max nie może być stosowany?

Leku Inventum Max nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (syldenafil) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Inventum Max nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego; należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy - leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”); w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie stosować leku, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Stosowanie syldenafilu jest przeciwwskazane, jeśli pacjent przyjmuje riocyguat (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego); wykazano że syldenafil nasila działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek; jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza. Nie stosować leku Inventum Max, jeśli pacjent ma ciężkie choroby serca lub ciężką niewydolność wątroby. Jeśli pacjent miał w ciągu ostatnich 6 miesięcy udar, zawał serca lub ciężkie zaburzenia rytmu serca, nie należy stosować leku. Leku nie mogą przyjmować pacjenci z niskim ciśnieniem tętniczym lub nadciśnieniem tętniczym. Stosowanie syldenafilu jest przeciwwskazane, jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, lub jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Inventum Max?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po zastosowaniu leku Inventum Max, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku Inventum Max powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą: pacjenci z niedokrwistością sierpowatokrwinkową, białaczką, szpiczakiem mnogim; pacjenci z anatomicznym zniekształceniem prącia lub chorobą Peyroniego; pacjenci z dolegliwościami ze strony serca (w każdym przypadku lekarz oceni czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek jaki wiąże się z aktywnością seksualną); pacjenci z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia (np. hemofilią); pacjenci, u których wystąpiło nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku (należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem). Syldenafilu nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzwodu. Leku nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani z innymi inhibitorami PDE5. Syldenafilu nie powinny przyjmować osoby, u których nie występują zaburzenia erekcji. Syldenafil nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku. Syldenafilu nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat. Przed zażyciem leku Inventum Max nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu.

Jak stosować Inventum Max z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Lek Inventum Max zawiera syldenafil - nie należy go przyjmować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę samą substancję czynną. Nie należy stosować syldenafilu, jeśli pacjent przyjmuje: azotany (takie jak nitrogliceryna, monoazotan izosorbidu, diazotan izosorbidu, tetraazotan pentaerytrolu); leki uwalniające tlenek azotu (takie jak molsidomina); lek przeciwniedokrwienny nikorandyl; inne leki lub środki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers). Jeśli pacjent już przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki (25 mg) syldenafilu. U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu gruczołu krokowego może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania; objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie syldenafil i leki alfa-adrenolityczne (ich występowanie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęciu syldenafilu) - w celu zmniejszenia możliwości wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania syldenafilu.

Jak stosować Inventum Max z jedzeniem i piciem?

Przyjmowanie leku Inventum Max w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku. Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu - aby wykorzystać właściwości lecznicze leku Inventum Max w sposób maksymalny, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed jego przyjęciem.

Czy można stosować Inventum Max w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Inventum Max nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Inventum Max?

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z następujących działań niepożądanych należy odstawić lek Inventum Max i jak najszybciej zwrócić się po pomoc medyczną: objawy reakcji alergicznej (takie jak nagły świszczący oddech, trudności z oddychaniem lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła), ból w klatce piersiowej (jeśli pojawią się w czasie stosunku płciowego lub po nim należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić, nie wolno przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej), nadmiernie przedłużające się i czasem bolesny wzwód (jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem), nagłe pogorszenie lub utrata wzroku, ciężkie reakcje skórne (takie jak ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i wokół oczu), napady padaczkowe lub drgawki.
Podczas stosowania leku Inventum Max bardzo często może wystąpić ból głowy. Często: nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy. Niezbyt często mogą wystąpić: wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie śluzówki nosa (z objawami takimi jak katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (w tym zgaga), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca, uczucie zmęczenia. Rzadko: omdlenia, udar, zawał serca, nieregularna praca serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, drętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białkówki oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Inventum Max?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku częściej mogą występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zastosowanie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Inventum Max wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Po przyjęciu leku Inventum Max mogą wystąpić zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn pacjent powinien zorientować się, w jaki sposób reaguje na lek Inventum Max.

Jak przechowywać Inventum Max?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Inventum Max - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Inventum Max - powiązane artykuły

Przed zastosowaniem leków wspomagających erekcję dostępnych bez recepty należy bardzo dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem