LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ipozumax (Itraconazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ipozumax (Rp) kapsułki twarde 100 mg 4 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% / 50% Opłata pacjenta (zł): 7,60 / 7,60 Cena 100% (zł): 13,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ipozumax (Rp) kapsułki twarde 100 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% / 50% Opłata pacjenta (zł): 38,68 / 38,68 Cena 100% (zł): 77,35 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ipozumax

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Exeltis Poland Sp. z o.o.

Co zawiera Ipozumax?

Lek Ipozumax występuje w postaci kapsułek i jest dostępny na receptę.
1 kapsułka zawiera 100 mg itrakonazolu. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jak działa Ipozumax?

Itrakonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym.

Kiedy stosować Ipozumax?

Lek Ipozumax jest wskazany do leczenia zakażeń grzybiczych pochwy, skóry, jamy ustnej, oczu, paznokci i narządów wewnętrznych.

Jak stosować Ipozumax?

Dawkowanie leku Ipozumax, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek powinien być przyjmowany bezpośrednio po posiłku. Kapsułki należy połykać w całości , popijając małą ilością wody.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Ipozumax?

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe; jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki i postępować według zwykłego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Ipozumax nie może być stosowany?

Leku Ipozumax nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (itrakonazol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Ipozumax?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ipozumax lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Jak stosować Ipozumax z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Ipozumax w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Ipozumax u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Ipozumax?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Ipozumax, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Ipozumax i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia następujących objawów: reakcje alergiczne (obrzęk twarzy, trudności w oddychaniu, świąd, wysypka skórna, pokrzywka); ciężkie reakcje skórne (wysypka z pęcherzami w okolicach ust, oczu i narządów płciowych, z gorączką, dreszczami, bólami mięśni i ogólnym złym samopoczuciem); objawy świadczące o zapaleniu wątroby (zażółcenie skóry lub oczu, ból brzucha, nudności, wymioty, utrata apetytu, nietypowe zmęczenie, nietypowo ciemny mocz, jasne stolce); objawy niewydolności serca (trudności z oddychaniem, obrzęk nóg, uczucie nietypowego zmęczenia, nocne napady duszności); objawy neuropatii (odczucie mrowienia, drętwienia lub osłabienia kończyn).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Ipozumax?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej zgłosić się po pomoc medyczną.

Czy Ipozumax wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Ipozumax może czasami powodować zawroty głowy, niewyraźne lub podwójne widzenie lub utratę słuchu - jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Ipozumax?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama