LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Isoprinosine (Inosine pranobex) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Isoprinosine (Rp) syrop 50 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 59,00 Cena 100% (zł): 59,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Isoprinosine (Rp) tabletki 500 mg 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 70,00 Cena 100% (zł): 70,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Isoprinosine

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Ewopharma International spol. s.r.o.

Co zawiera Isoprinosine?

Lek Isoprinosine występuje w postaci syropu i tabletek. Obie pozycje są dostępne na receptę.
Isoprinosine syrop
1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu. Inozyny pranobeks jest kompleksem zawierającym inozynę oraz 4 acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować reakcje uczuleniowe. Lek zawiera małą ilość alkoholu.
Isoprinosine tabletki
1 tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu. Inozyny pranobeks jest kompleksem zawierającym inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Lek zawiera mannitol - może wywoływać lekkie działanie przeczyszczające. Lek zawiera śladowe ilości skrobi pszenicznej - lek jest odpowiedni dla osób z celiakią; leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż celiakia).

Jak działa Isoprinosine?

Inozyny pranobeks jest lekiem przeciwwirusowym i zwiększającym odporność organizmu. Hamuje również namnażanie wirusów z grupy Herpes.

Kiedy stosować Isoprinosine?

Wskazaniami do stosowania leku Isoprinosine są:
- zakażenia skóry i śluzówek wywołane wirusami opryszczki zwykłej typu 1 (opryszczka wargowa) lub typu 2 (opryszczka okolic narządów płciowych) oraz wirusem ospy wietrznej i półpaśca;
- inne zakażenia pochodzenia wirusowego (np. podostre stwardniające zapalenie mózgu);
- wspomaganie leczenia u osób z obniżoną odpornością.

Jak stosować Isoprinosine?

Dawkowanie leku Isoprinosine, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Isoprinosine syrop
W celu odmierzenia zalecanej objętości, należy stosować łyżkę miarową dołączoną do opakowania.
Isoprinosine tabletki
Tabletkę należy popić odpowiednią ilością płynu. W razie trudności z połknięciem całej tabletki, w celu ułatwienia przyjęcia leku, tabletki można rozkruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości płynu.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Isoprinosine?

W razie pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Isoprinosine nie może być stosowany?

Leku Isoprinosine należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (inozyny pranobeks) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.
Leku Isoprinosine nie należy stosować u dzieci w pierwszym roku życia.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Isoprinosine?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Isoprinosine lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany i czy są konieczne badania kontrolne. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Jak stosować lek Isoprinosine z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Isoprinosine w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Isoprinosine u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Isoprinosine?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Isoprinosine, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeżeli wystąpi którykolwiek z następujących objawów: nagle pojawiający się świszczący oddech, trudności z oddychaniem, obrzęk powiek, twarzy lub warg, wysypka lub świąd (zwłaszcza jeśli dotyczą całego ciała).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Isoprinosine?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Isoprinosine wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Isoprinosine nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Isoprinosine?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Syropu nie należy stosować dłużej niż 6 miesięcy po pierwszym otwarciu butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama