LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Isoptin (Verapamil)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Isoptin 40 (Rp) tabletki powlekane 40 mg 40 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
15,30
Cena
100% (zł):
15,30
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Isoptin 40: tabletki powlekane (40 mg) 40 szt.

Viatris Healthcare Sp. z o.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek blokujący kanały wapniowe o selektywnym działaniu na mięsień sercowy - pochodna fenyloalkiloaminy.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 40 mg chlorowodorku werapamilu.

WSKAZANIA
Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych, dzieci i młodzieży w leczeniu:
- nadciśnienia tętniczego;
- choroby wieńcowej (stany charakteryzujące się niewystarczającym zaopatrzeniem mięśnia sercowego w tlen), w tym: przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej, niestabilnej dławicy piersiowej (z narastającym bólem, z bólem w spoczynku), dławicy Prinzmetala, dławicy po zawale mięśnia sercowego bez niewydolności serca, gdy nie jest wskazane stosowanie leków beta-adrenolitycznych;
- zaburzeń rytmu serca, takich jak: napadowy częstoskurcz nadkomorowy, migotanie lub trzepotanie przedsionków z szybkim przewodzeniem przedsionkowo-komorowym (z wyjątkiem zespołu Wolffa-Parkinsona-Whitea lub zespołu Lowna-Ganonga-Levine’a).

W dalszej części serwisu znajdują się informacje fachowe przeznaczone dla profesjonalistów. 

Potwierdzam, że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą profesjonalnie związaną z ochroną zdrowia lub z obrotem produktami leczniczymi.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne


Nowy użytkownik     Posiadam kontoZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych
Isoptin 80 (Rp) tabletki powlekane 80 mg 40 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
19,80
Cena
100% (zł):
19,80
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem