LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Itami (Diclofenac)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Itami (OTC) plaster leczniczy 140 mg 2 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,40 Cena 100% (zł): 21,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Itami (OTC) plaster leczniczy 140 mg 5 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 36,50 Cena 100% (zł): 36,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Itami (OTC) plaster leczniczy 140 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 58,50 Cena 100% (zł): 58,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Itami

Fidia Farmaceutici S.p.A.

SKŁAD
1 plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.

Wskazania

Leczenie krótkotrwałe (nie dłużej niż 7 dni).
Miejscowe, krótkotrwałe i objawowe leczenie bólu u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat w przypadku ostrych nadwyrężeń, zwichnięć czy siniaków kończyn, powstałych w wyniku tępych urazów, np. urazów sportowych.

Dawkowanie

Preparat powinien być stosowany przez najkrótszy czas niezbędny do złagodzenia objawów, zależnie od wskazania.
Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat
Należy stosować 1 plaster leczniczy na bolący obszar dwa razy na dobę: rano i wieczorem. Maksymalna dawka dobowa to 2 plastry lecznicze, nawet jeśli leczone ma być więcej niż jedno miejsce chorobowe. W danym czasie leczony może być wyłącznie tylko jeden obszar ciała. Plastra leczniczego nie należy dzielić. Jeśli konieczne, plaster leczniczy można przymocować za pomocą dzianego bandaża, nie można go stosować pod szczelny opatrunek okluzyjny.
Dzieci i młodzież poniżej 16 lat
Preparat nie jest zalecany w przypadku leczenia dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat z powodu niewystarczającej ilości danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku preparat należy stosować z dużą ostrożnością, ponieważ są oni bardziej narażeni na wystąpienie działań niepożądanych.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Preparat należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.
Czas stosowania preparatu
Preparat jest przewidziany do stosowania w leczeniu krótkotrwałym. Okres stosowania preparatu nie powinien przekraczać 7 dni. Nie wykazano korzyści terapeutycznych płynących z dłuższego stosowania preparatu. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli w trakcie zalecanego okresu leczenia nie nastąpi poprawa, lub nastąpi nasilenie objawów. W przypadku młodzieży w wieku powyżej 16 lat, jeśli stosowanie preparatu jest wymagane przez ponad 7 dni, bądź jeśli objawy się nasilą, zaleca się, aby pacjent lub jego rodzice skonsultowali się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Pacjenci, u których podczas przyjmowania kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ wystąpił atak astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt nosa. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Stosowanie na uszkodzoną skórę, niezależnie od rodzaju zmiany: wysiękowe zapalenie skóry, wysypki, zmiany zakażone, oparzenia lub rany. Ostatni trymestr ciąży. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
W trakcie pierwszego i drugiego trymestru ciąży nie należy stosować diklofenaku, chyba że jest to całkowicie niezbędne. Jeśli diklofenak jest stosowany przez kobiety starające się o poczęcie dziecka lub będące w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży, podawana dawka powinna być jak najmniejsza, a czas trwania kuracji możliwie jak najkrótszy. Diklofenak jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. Z powodu braku kontrolowanych badań nad kobietami karmiącymi piersią, preparat powinien być stosowany w trakcie karmienia piersią wyłącznie pod kontrolą lekarza; z tego powodu preparat nie powinien być stosowany na piersiach matek karmiących, ani na innych dużych powierzchniach skóry, lub przez długi czas.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: wysypka skórna, egzema, rumień, zapalenie skóry (w tym alergiczne i kontaktowe zapalenie skóry), świąd; reakcje w miejscu podania. Rzadko: pęcherzowe zapalenie skóry (np. rumień wysiękowy), suchość skóry. Bardzo rzadko: wysypka krostkowa; nadwrażliwość (w tym pokrzywka), obrzęk naczynioruchowy, reakcja o typie anafilaksji; astma; nadwrażliwość na światło. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnych działań niepożądanych w wyniku zastosowania preparatu na duże powierzchnie ciała lub przez długi okres.

UWAGI
Preparat nie powinien pozostawać na skórze pacjenta podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem. Nie należy dopuszczać do kontaktu lub stosować preparatu w okolice oczu lub błon śluzowych. Pacjentów należy ostrzec, aby po zdjęciu plastra nie wystawiali się na działanie promieni słonecznych i naświetlanie w solarium tak, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia nadwrażliwości na światło.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner