LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Itragen (Itraconazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Itragen (Rp) kapsułki twarde 100 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% / 50% Opłata pacjenta (zł): 39,87 / 39,87 Cena 100% (zł): 77,35 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Itragen

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Mylan Ireland Ltd.

Co zawiera Itragen?

Lek Itragen występuje w postaci kapsułek i jest dostępny na receptę.
1 kapsułka zawiera 100 mg itrakonazolu. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jak działa Itragen?

Itrakonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym.

Kiedy stosować Itragen?

Lek Itragen jest wskazany do leczenia zakażeń grzybiczych jamy ustnej, gardła, pochwy, paznokci, skóry i narządów wewnętrznych.

Jak stosować Itragen?

Dawkowanie leku Itragen, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować w trakcie lub bezpośrednio po posiłku. Kapsułkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Itragen?

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej, chyba że jest już pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Kiedy Itragen nie może być stosowany?

Leku Itragen nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (itrakonazol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Itragen?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Itragen lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Jak stosować Itragen z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Itragen w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Itragen u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Itragen?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Itragen, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Itragen i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia następujących objawów: reakcja uczuleniowa powodująca obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, która może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu; obrzęk, któremu towarzyszą czerwone plamy na skórze; ciężka reakcja skórna z występowaniem pęcherzy i złuszczaniem naskórka ust, oczu i narządów płciowych; zaburzenia czynności wątroby z objawami, takimi jak brak apetytu, nudności, wymioty, uczucie zmęczenia bez wyraźnej przyczyny, ból brzucha, osłabienie mięśni, zażółcenie skóry lub oczu, ciemne zabarwienie moczu lub jasne stolce; objawy niewydolności serca, takie jak duszność i obrzęk w okolicy kostek; drętwienie i mrowienie palców u rąk i nóg.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Itragen?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej zgłosić się po pomoc medyczną.

Czy Itragen wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Itragen nie wpływa zwykle na zdolność prowadzenia pojazdów; jeżeli wystąpią działania niepożądane leku, takie jak zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Itragen?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama