Dodaj do mojego indeksu leków »

Izovag (Isoconazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Izovag (Rp) krem dopochwowy 10 mg/g 1 tuba 40 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 35,30 Cena 100% (zł): 35,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Izovag

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aristo Pharma Sp. z o.o.

CO ZAWIERA IZOVAG?

1 g kremu dopochwowego Izovag zawiera 10 mg azotanu izokonazolu. Lek zawiera alkohol cetostearylowy - może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

jak działa izovag?

Izokonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym.

kiedy stosować izovag?

Lek Izovag jest wskazany do stosowania w zakażeniach grzybiczych pochwy, w tym zakażeniach mieszanych z udziałem bakterii Gram-dodatnich.

jak stosować izovag?

Dawkowanie leku Izovag, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Izovag należy stosować wyłącznie dopochwowo. Krem wprowadza się do pochwy, tak głęboko jak jest to możliwe, za pomocą aplikatora dołączonego do opakowania. Zaleca się zastosowanie leku na noc, przed snem. Nie należy kontynuować leczenia podczas miesiączki. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku izovag?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy niezwłocznie zastosować następną dawkę, a potem kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy izovag nie może być stosowany?

Leku Izovag nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (azotan izokonazolu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Izovag nie jest wskazany do stosowania u osób w wieku poniżej 15 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku izovag?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Izovag lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Lek Izovag może zmniejszać skuteczność mechanicznych środków antykoncepcyjnych (tj. prezerwatywy).

jak stosować izovag z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować izovag w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Izovag u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku izovag?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Izovag, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku izovag?

Pojedyncze zastosowanie większej niż zalecana dawki leku lub niezamierzone połknięcie całej zawartości tuby leku nie stwarza ryzyka ostrego zatrucia lekiem.

czy izovag wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Izovag nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać izovag?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po otwarciu tuby krem należy zużyć w ciągu 7 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych