LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Jodi Gel (Povidone-Iodine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Jodi Gel 10% (OTC) żel 100 mg/g 1 tuba 10 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,80 Cena 100% (zł): 8,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Jodi Gel

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEMI"

CO ZAWIERA JODI GEL?

1 g żelu Jodi Gel zawiera 100 mg powidonu jodowanego.

JAK DZIAŁA JODI GEL?

Powidon jodowany to kompleksowy związek uwalniający jod. Jod jest środkiem odkażającym i antyseptycznym, działającym na bakterie, grzyby i wirusy.

KIEDY STOSOWAĆ JODI GEL?

Lek Jodi Gel jest przeznaczony do stosowania jako środek antyseptyczny: do odkażania ran i skóry przed zabiegami chirurgicznymi; do odkażania zakażonych ran pourazowych; w pierwotnych lub wtórnych infekcjach, miejscowych skóry; w zainfekowanych nacięciach chirurgicznych; w zapaleniach pochwy; w zakażeniach jamy ustnej. Lek może być również używany do odkażania skóry przed wprowadzeniem igieł i cewników.

JAK STOSOWAĆ JODI GEL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci od 11. roku życia
Stosować miejscowo do odkażania rany i skóry oraz na zmienioną chorobowo skórę. Stosowanie leku Jodi Gel należy ograniczyć do niewielkich powierzchni ran.
Dzieci
Leku Jodi Gel nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 11. roku życia.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie należy stosować leku Jodi Gel u osób z niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Lek stosuje się miejscowo na skórę.

KIEDY JODI GEL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Jodi Gel nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (powidon jodowany), jod lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Jodi Gel nie należy stosować: u pacjentów z zaburzeniami czynności oraz chorobami gruczołu tarczowego, u osób z niewydolnością nerek, u pacjentów leczonych równocześnie produktami litu; u pacjentów przewlekle chorych; w opryszczkowym zapaleniu skóry Duhringa. Nie stosować długotrwale oraz na rozległe powierzchnie ciała (ponad 30%). Nie stosować leku Jodi Gel przed i po leczeniu jodem radioaktywnym i scyntygrafii. Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 11. roku życia.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU JODI GEL?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. U dzieci czas trwania leczenia powinien być jak najkrótszy, a stosowana dawka jak najmniejsza. Unikać kontaktu leku z oczami. Lek Jodi Gel może zaburzać wyniki badań tarczycy. Lek Jodi Gel może powodować występowanie fałszywie dodatnich wyników badań laboratoryjnych, np. na wykrywanie krwi utajonej w kale.

JAK STOSOWAĆ JODI GEL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Lek Jodi Gel może reagować z innymi lekami i produktami, zwłaszcza zawierającymi rtęć, produktami o odczynie zasadowym czy z tiosiarczanem sodu. Produktów zawierających powidon jodowany nie stosować u osób leczonych równocześnie preparatami litu. Nie stosować leku Jodi Gel z innymi lekami lub produktami stosowanymi na skórę.

CZY JODI GEL MOŻNA STOSOWAĆ W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Jodi Gel może być stosowany w okresie ciąży jedynie wtedy, gdy lekarz zdecyduje, że jest to bezwzględnie konieczne. Stosowanie leku u kobiety ciężarnej może wywołać zaburzenia rozwoju i czynności tarczycy u płodu i noworodka. Stosowanie leku u matki karmiącej piersią może wywołać zaburzenia rozwoju i czynności tarczycy noworodka. Nie stosować leku do odkażania pęknięć brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU JODI GEL?

Rzadko: odczyny alergiczne. W wyniku długotrwałego stosowania lek Jodi Gel może wywoływać powstawanie wola z objawami nadczynności lub niedoczynności tarczycy oraz objawy ogólne: metaliczny posmak w ustach, ślinotok, palenie lub pieczenie w ustach, podrażnienie lub obrzęk płuc, biegunka, kwasica metaboliczna, zwiększone stężenie sodu we krwi, zaburzenia czynności nerek. Przy stosowaniu na duże powierzchnie obserwowano obrzęk skóry i wykwity o charakterze trądziku. U niemowląt i noworodków, z powodu wchłaniania jodu przez skórę, może wystąpić kwasica metaboliczna, neutropenia lub niedoczynność tarczycy.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU JODI GEL?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub spożycia leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY JODI GEL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Jodi Gel nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ JODI GEL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 1 rok.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl