Dodaj do mojego indeksu leków »

Jodyna (Iodine+Ethanol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Jodyna (OTC) roztwór na skórę 1 but. 10 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 3,10 Cena 100% (zł): 3,10 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Jodyna

Informacja dla pacjenta

Farmina Sp. z o.o.

SKŁAD
100 g zawiera 3 g jodu oraz 1 g jodku potasu, 6 g wody oczyszczonej i 90 g etanolu 96%.

WSKAZANIA
Niewielkie uszkodzenia skóry np.: otarcia, zadrapania naskórka.

DAWKOWANIE
Otarte miejsca i bezpośrednie okolice ran przemyć wacikiem nasączonym preparatem. Preparat nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować na uszkodzoną skórę np. rany.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić miejscowe odczyny skórne.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych