LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Jovesto (Desloratadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Jovesto (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 60 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,00 Cena 100% (zł): 15,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Jovesto (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 6,70 Cena 100% (zł): 15,99 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Jovesto (Rp) tabletki powlekane 5 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Jovesto (Rp) tabletki powlekane 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,50 Cena 100% (zł): 23,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Jovesto (Rp) tabletki powlekane 5 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 7,89 Cena 100% (zł): 26,31 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Jovesto (Rp) tabletki powlekane 5 mg 90 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 11,67 Cena 100% (zł): 38,91 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Jovesto (import równoległy) (Rp) tabletki powlekane 5 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 7,43 Cena 100% (zł): 24,77 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Jovesto

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH, Pharmavitae Sp. z o.o.

CO ZAWIERA JOVESTO?

Jovesto roztwór doustny
1 ml roztworu doustnego Jovesto zawiera 0,5 mg desloratadyny. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Jovesto tabletki
1 tabletka powlekana Jovesto zawiera 5 mg desloratadyny.

jak działa jovesto?

Desloratadyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

kiedy stosować jovesto?

Lek Jovesto łagodzi objawy alergicznego zapalenia śluzówki nosa (zapalenia śluzówki nosa spowodowanego przez alergię, np. kataru siennego lub uczulenia na roztocza w kurzu).
Lek Jovesto jest również stosowany w celu złagodzenia objawów pokrzywki (zaburzenia skóry wywołanego przez alergię).

jak stosować jovesto?

Dawkowanie leku Jovesto, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Jovesto można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Należy połknąć zaleconą ilość roztworu doustnego, a następnie popić go niewielką ilością wody (do opakowania dołączona jest łyżka miarowa lub strzykawka doustna). Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki jovesto?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć lek o zwykłej porze, należy to zrobić możliwie szybko, a następnie powrócić do zaleconego dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy jovesto nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (desloratadynę), loratadynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Jovesto w postaci roztworu doustnego nie jest przeznaczony dla dzieci w pierwszym roku życia (do ukończenia 12 miesięcy).
Lek Jovesto w postaci tabletek nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania jovesto?

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym, należy poinformować o tym lekarza. Należy zachować ostrożność, jeśli w trakcie stosowania leku Jovesto spożywa się alkohol.

jak stosować jovesto z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować jovesto w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Jovesto u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania jovesto?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Jovesto, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania jovesto?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

czy jovesto wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Jovesto stosowany w zalecanych dawkach nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Większość osób nie odczuwa po nim senności, ale nie zaleca się podejmowania czynności wymagających uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, do czasu poznania reakcji własnego organizmu na działanie leku Jovesto.

jak przechowywać jovesto?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki z roztworem doustnym wynosi 2 miesiące.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl