Dodaj do mojego indeksu leków »

Ketonal Sprint (Ketoprofen, Ketoprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Ketonal Sprint (OTC) granulat do sporządzania roztworu doustnego 25 mg 12 saszetek 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,80 Cena 100% (zł): 15,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ketonal Sprint

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Sandoz GmbH

SKŁAD
1 dwudzielna saszetka zawiera 25 mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną (40 mg).

WSKAZANIA
Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat
Preparat jest wskazany w krótkotrwałym objawowym leczeniu ostrego bólu o lekkim lub umiarkowanym nasileniu, takiego jak: ból głowy, ból zębów, bolesne miesiączkowanie, ból spowodowany lekkimi nadwyrężeniami i zwichnięciami.

DAWKOWANIE
Przyjmowanie preparatu w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.
Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat
25 mg ketoprofenu do 3 razy na dobę lub 50 mg ketoprofenu do 2 razy na dobę (co odpowiada 40 mg ketoprofenu z lizyną do 3 razy na dobę lub 80 mg ketoprofenu z lizyną do 2 razy na dobę). Między kolejnymi dawkami należy zachować co najmniej 8-godzinną przerwę. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Jeśli u młodzieży w wieku od 16 lat konieczne jest stosowanie preparatu dłużej niż przez 3 dni lub jeśli objawy nasilą się, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Jeśli u dorosłych konieczne jest stosowanie preparatu dłużej niż przez 5 dni lub jeśli objawy nasilą się, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.
Dzieci i młodzież
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku należy ostrożnie ustalać dawkę i w razie konieczności zalecić stosowanie dawki mniejszej niż zwykle wskazana.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby należy stosować na początku leczenia najmniejszą dawkę dobową. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.
Sposób podawania
Zawartość saszetki wsypać do szklanki z wodą (50 ml) i dokładnie mieszać przez około 30 sekund, aż do rozpuszczenia granulatu. Przygotowany roztwór należy przyjmować podczas posiłku.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Obejmuje to występujące w wywiadzie reakcje nadwrażliwości, takie jak skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Astma oskrzelowa w wywiadzie. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Ciężka niewydolność serca. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Skaza krwotoczna. Trzeci trymestr ciąży.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Ketoprofenu nie należy stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli ketoprofen stosowany jest u kobiet usiłujących zajść w ciążę lub u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy go podawać w możliwie najmniejszej dawce przez możliwie najkrótszy czas. Stosowanie ketoprofenu w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Nie zaleca się stosowania ketoprofenu u kobiet karmiących piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: niestrawność, nudności, ból brzucha, wymioty. Niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy, senność; zaparcie, biegunka, wzdęcia, zapalenie błony śluzowej żołądka; wysypka, świąd; obrzęk, zmęczenie. Rzadko: niedokrwistość pokrwotoczna; parestezje; niewyraźne widzenie; szum w uszach; astma oskrzelowa; zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wrzód trawienny; zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy w wyniku zaburzeń czynności wątroby; zwiększenie masy ciała. Mogą także wystąpić: agranulocytoza, małopłytkowość, niewydolność szpiku kostnego; reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs), obrzęk jamy ustnej; zmiany nastroju, pobudliwość, bezsenność; drgawki, zaburzenia smaku; obrzęk okołooczodołowy; niewydolność serca, kołatanie serca; nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń krwionośnych, tachykardia, niedociśnienie tętnicze; skurcz oskrzeli (zwłaszcza u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ), zapalenie błony śluzowej nosa, duszność, obrzęk krtani, skurcz krtani; zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja, gorączka; nadwrażliwość na światło, łysienie, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevens-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień, osutka, wysypka grudkowo-plamista, zapalenie skóry; ostra niewydolność nerek, cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek, krwiomocz. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) może być związane ze zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawału serca lub udaru).

UWAGI
U pacjentów z niewydolnością serca, marskością i nerczycą, pacjentów otrzymujących leki moczopędne, pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, zwłaszcza jeśli są w podeszłym wieku, konieczne jest uważne kontrolowanie czynności nerek na początku leczenia. Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) lekką do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca w wywiadzie. U pacjentów z nieprawidłowymi wynikami badań czynności wątroby lub z chorobami wątroby w wywiadzie należy okresowo kontrolować aktywność aminotransferaz, zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych, a także przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. z nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, cukrzycą, palących tytoń).
Pacjentów należy ostrzec o możliwości wystąpienia działań niepożądanych, takich jak senność, zawroty głowy, drgawki lub niewyraźne widzenie i odradzić w takim przypadku prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych