LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ketonal Fast (Ketoprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ketonal Fast (Rp) granulat do sporządzania roztworu doustnego 50 mg 30 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,00 Cena 100% (zł): 16,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ketonal Fast

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

Co zawiera Ketonal Fast?

Lek Ketonal Fast występuje w postaci granulatu, z którego przygotowuje się roztwór doustny, i jest dostępny na receptę.
1 saszetka zawiera 50 mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną.

Jak działa Ketonal Fast?

Ketoprofen jest lekiem przeciwbólowym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Kiedy stosować Ketonal Fast?

Lek Ketonal Fast jest stosowany u dorosłych w objawowym leczeniu bólu i zapalenia w następujących stanach: zapalenie występujące po urazie; bolesne stany zapalne w obrębie jamy ustnej (w tym zębów), gardła, nosa, uszu, dróg moczowych i dróg oddechowych; bolesne zapalenie stawu z uszkodzeniem chrząstki i znajdującej się pod nią kości; przewlekła choroba zapalna o podłożu immunologicznym atakująca głównie stawy; długotrwałe zapalenie stawów kręgosłupa; choroby reumatyczne obejmujące tkanki pozastawowe.
Lek Ketonal Fast jest stosowany u młodzieży w wieku od 16 lat w objawowym i krótkotrwałym leczeniu bólu oraz zapalenia przebiegającego z gorączką lub bez gorączki w takich stanach, jak: schorzenia dotyczące kości i stawów, ból po operacji, zapalenie ucha.

Jak stosować Ketonal Fast?

Dawkowanie leku Ketonal Fast, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Otworzyć saszetkę wzdłuż linii oznaczonej "pół dawki" w celu uzyskania dawki zawartej w jednej części saszetki. Otworzyć saszetkę wzdłuż linii oznaczonej "cała dawka" w celu uzyskania dawki zawartej w całej saszetce. Wsypać zawartość do szklanki z około 100 ml wody. Mieszać przez około 30 sekund aż do rozpuszczenia granulatu. Otrzymany roztwór doustny należy wypić natychmiast po przygotowaniu, podczas posiłku.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Ketonal Fast?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien przyjąć ją niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym. Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy już przyjmować dawki pominiętej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Ketonal Fast nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ketoprofen) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja alergiczna po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub leku przeciwbólowego (np. ketoprofenu, ibuprofenu albo diklofenaku), taka jak: napad astmy, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, pokrzywka, świąd nosa i wodnisty wyciek z nosa, innego rodzaju reakcje alergiczne. Lek Ketonal Fast nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Ketonal Fast?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ketonal Fast lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przyjmować większych dawek niż zalecane dla poszczególnych schorzeń. Co pewien czas należy skonsultować się z lekarzem w celu kontroli leczenia. Należy stosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę działającą przeciwbólowo i nie należy stosować leku Ketonal Fast dłużej niż jest to konieczne. Istnieje zwiększone ryzyko występowania zawału serca i udaru mózgu po przedłużającym się stosowaniu leku Ketonal Fast, szczególnie w dużych dawkach. Jeśli podczas stosowania leku Ketonal Fast wystąpią zaburzenia widzenia (np. niewyraźne widzenie), należy przerwać przyjmowanie leku i zwrócić się do lekarza.

Jak stosować Ketonal Fast z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Ketonal Fast w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Ketonal Fast nie wolno stosować w ostatnich 3 miesiącach ciąży. Podczas pierwszych 6 miesięcy ciąży lub w okresie karmienia piersią o zastosowaniu leku Ketonal Fast decyduje lekarz. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Ketonal Fast?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Ketonal Fast, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Przyjmowanie leku Ketonal Fast należy przerwać i natychmiast zwrócić się do lekarza lub najbliższego szpitala w przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych: napad astmy oskrzelowej; obrzęk twarzy, warg lub gardła, powodujący trudności w połykaniu lub oddychaniu, przyspieszone bicie serca, zmniejszenie ciśnienia krwi, świąd i wysypka; pieczenie, uporczywy ból żołądka; wymioty zawierające krew, silny ból brzucha lub smoliste stolce; pęcherze, złuszczanie się skóry lub krwawienie w obrębie skóry ze świądem lub bez, grudkowata wysypka; objawy zaburzenia nerek (takie jak obecność krwi w moczu, zmiany ilości wydalanego moczu, obrzęki nóg, kostek lub stóp); napady drgawek; objawy zapalenia wątroby (takie jak zażółcenie skóry i oczu, ból brzucha, utrata apetytu).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Ketonal Fast?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Czy Ketonal Fast wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Ketonal Fast może wywołać u niektórych pacjentów zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia i drgawki - w razie wystąpienia takich objawów, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Ketonal Fast?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama