LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Kodan Tinktur Forte barwiony (Isopropyl alcohol + Propanol + Biphenylol)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Kodan Tinktur Forte barwiony (OTC) płyn na skórę 45 g + 10 g + 0,2 g/100 g 1 but. 250 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,30 Cena 100% (zł): 29,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Kodan Tinktur Forte barwiony (OTC) płyn na skórę 45 g + 10 g + 0,2 g/100 g 1 but. 1000 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 52,50 Cena 100% (zł): 52,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Kodan Tinktur Forte barwiony

Schülke & Mayr GmbH

SKŁAD
100 g płynu na skórę zawiera: 45 g alkoholu izopropylowego (2-propanolu), 10 g propanolu i 0,2 g 2-difenylolu.

Wskazania

Dezynfekcja skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów.
Zapobiega grzybicom skóry.

Dawkowanie

Czas działania: przed zastrzykami i pobieraniem krwi - 15 sekund; przed punkcjami - 60 sekund.
Przedoperacyjna dezynfekcja skóry
Jeżeli to konieczne, należy ogolić pole operacyjne. Wykąpać lub umyć pacjenta, używając np. emulsji do mycia Esemtan lub Octenisan, najlepiej godzinę przed planowanym terminem zabiegu. Nanosić preparat przy pomocy jałowego gazika lub z atomizera przez 1 minutę, pamiętając o dokładnym zwilżaniu pola operacyjnego. Folię operacyjną nakleić po dokładnym wyschnięciu preparatu.
Dezynfekcja skóry przed zastrzykami, punkcjami
Skórę w miejscu zabiegu należy zwilżyć preparatem przy pomocy jałowego gazika lub z atomizera. Pozostawić do wyschnięcia zgodnie z czasem działania.
Opatrywanie ran i zdejmowanie szwów
Miejsce zabiegu należy zwilżyć gazikiem nasączonym preparatem lub preparatem z atomizera. Nadmierną ilość preparatu należy osuszyć jałowym gazikiem. Szwy operacyjne należy osuszać jałowymi gazikami nawilżonymi preparatem.
Sposób podawania
Skórę należy dokładnie zwilżyć preparatem z atomizera lub przy pomocy jałowego gazika nasączonego płynem. Preparat stosuje się bez rozcieńczenia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko występuje uczuleniowe kontaktowe zapalenie skóry lub pokrzywka kontaktowa. Mogą wystąpić suchość i podrażnienie skóry.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi. Preparat jest łatwopalny.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner