LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Kopiryna (Acetylsalicylic acid + Caffeine)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Kopiryna - tabletki od bólu głowy (OTC) tabletki 400 mg + 50 mg 6 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
2,50
Cena
100% (zł):
2,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Kopiryna - tabletki od bólu głowy (OTC) tabletki 400 mg + 50 mg 12 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
4,90
Cena
100% (zł):
4,90
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Kopiryna

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Medicofarma S.A.

Co zawiera Kopiryna?

Lek Kopiryna występuje w postaci tabletek i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka zawiera 400 mg kwasu acetylosalicylowego i 50 mg kofeiny.

Jak działa Kopiryna?

Lek Kopiryna zawiera 2 substancje czynne o skojarzonym działaniu. Kwas acetylosalicylowy jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, z grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Kofeina działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy i nasila działanie przeciwbólowe kwasu acetylosalicylowego.

Kiedy stosować lek Kopiryna?

Lek Kopiryna jest stosowany w bólach o lekkim i średnim nasileniu, np. ból głowy, bóle mięśni, bóle menstruacyjne i gorączka.

Jak stosować lek Kopiryna?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  • Dorośli
    Zazwyczaj 1-2 tabletki leku Kopiryna do 3 razy na dobę.
  • Dzieci i młodzież
    Dzieci powyżej 12 lat: 0,5-1 tabletka leku Kopiryna 3 razy na dobę. Leku Kopiryna nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku lek Kopiryna należy stosować w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek leku Kopiryna w zależności od stopnia ciężkości zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek. Leku Kopiryna nie należy przyjmować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.

Sposób podawania

Tabletkę należy połykać, popijając dużą ilością płynu.

Kiedy lek Kopiryna nie może być stosowany?

Leku Kopiryna nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (kwas acetylosalicylowy, kofeinę), inne salicylany lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Kopiryna jest także przeciwwskazany w przypadku: skazy krwotocznej, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, ciężkiej niewydolności serca, ciężkiej choroby układu krążenia lub ciężkiego nadciśnienia tętniczego krwi, które nie może być opanowane za pomocą leków przeciwnadciśnieniowych oraz jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat (stosowany w chorobach nowotworowych i zapaleniu stawów) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta występują napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat (lub nawet do 16 lat) w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a. Leku Kopiryna nie wolno podawać kobietom w okresie ciąży i karmienia piersią.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Kopiryna?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach u dorosłych, a u młodzieży powyżej 12 lat - po 1 dniu, lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność: jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne, jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe, jeśli występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek, u pacjentek stosujących wewnątrzmaciczne wkładki antykoncepcyjne lub w czasie obfitych krwawień miesiączkowych, jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy, jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego, jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze, jeśli pacjent cierpi na chorobę genetyczną polegającą na niedoborze enzymu - dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości; na takie reakcje szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami nosa oraz u których występują reakcje alergiczne na inne substancje (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka). Przyjmowanie takich leków jak kwas acetylosalicylowy może nieść za sobą niewielkie zwiększenie ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. W przypadku kłopotów z sercem, cukrzycy, zwiększonego stężenia cholesterolu, palenia tytoniu należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą. Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Kopiryna.

Jak stosować lek Kopiryna z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych oraz z ibuprofenem. Przed przyjęciem kwasu acetylosalicylowego należy skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania następujących leków: metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, leków przeciwzakrzepowych, innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych; kortykosteroidów; digoksyny; leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (np. insuliny i pochodnych sulfonylomocznika); kwasu walproinowego; leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej; leków moczopędnych; niektórych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny), leków trombolitycznych i hamujących agregację płytek krwi, leków uspokajających i nasennych (np. pochodne kwasu barbiturowego lub leki przeciwhistaminowe), leków wywołujących częstsze skurcze serca (np. tyroksyna), teofiliny (leku stosowanego w leczeniu astmy i stanów alergicznych), doustnych środków antykoncepcyjnych, cymetydyny, disulfiramu, pochodnych kwasu barbiturowego, niektórych antybiotyków (które mogą opóźnić wydalanie kofeiny i jej metabolitu). Palenie tytoniu przyspiesza metabolizm kofeiny. Alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Czy można stosować lek Kopiryna w ciąży i okresie karmienia piersią?

Stosowanie leku Kopiryna w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane. Kwas acetylosalicylowy może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Kopiryna?

Mogą wystąpić zaburzenia przewodu pokarmowego, takie jak: bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja; zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania, bóle głowy, bezsenność, niepokój; kołatanie serca, uderzenia gorąca do twarzy, nierówna praca serca, nadciśnienie tętnicze, przyspieszone bicie serca; astma oskrzelowa. W czasie stosowania kwasu acetylosalicylowego zwiększa się ryzyko wystąpienia krwawień (pooperacyjnych, z dziąseł, z nosa, z układu moczowo-płciowego) oraz wydłużenia czasu krwawienia, czasu protrombinowego, zmniejszenia liczby płytek krwi. Rzadko mogą wystąpić zaburzenia czynności wątroby, a u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem lub stosujących jednocześnie inne leki przeciwzakrzepowe odnotowano przypadki wylewu krwi do mózgu, potencjalnie zagrażającego życiu. Po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego odnotowano martwicę brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek. Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Lek Kopiryna może powodować reakcje nadwrażliwości (w postaci napadów duszności, pokrzywki, wysypki, obrzęku naczynioruchowego, reakcji anafilaktycznych, astmy oskrzelowej aż do zagrażającego życiu wstrząsu) - w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast przewieźć pacjenta do szpitala. Reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku Kopiryna.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Kopiryna?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala. Po przedawkowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić: nudności, wymioty, przyspieszenie oddechu, szumy uszne. Obserwowano również inne objawy, takie jak: utrata słuchu, zaburzenia widzenia, ból głowy; pobudzenie ruchowe, senność i śpiączka; drgawki, hipertermia. W ciężkich zatruciach występują zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej (kwasica metaboliczna i odwodnienie). Objawami przedawkowania kofeiny są: bezsenność, zmęczenie, drżenie mięśni, majaczenie, tachykardia (przyspieszone bicie serca), skurcze dodatkowe, drgawki. Przedawkowanie u osób w podeszłym wieku i u małych dzieci (przyjmowanie dawek większych niż zalecane lub zatrucia przypadkowe) wymagają szczególnej uwagi, gdyż mogą one w tych grupach pacjentów prowadzić do zgonu.

Czy Kopiryna wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Kopiryna nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek Kopiryna?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Kopiryna - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Kopiryna - powiązane artykuły

Złożone leki przeciwbólowe są stosowane w sytuacjach, w których korzystne jest wzajemne wzmocnienie efektu przeciwbólowego składników leku.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem