LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Kornam (Terazosin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Kornam (Rp) tabletki 2 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / R Opłata pacjenta (zł): 15,74 / 16,72 Cena 100% (zł): 20,91 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Kornam (Rp) tabletki 5 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / R Opłata pacjenta (zł): 24,79 / 22,45 Cena 100% (zł): 37,73 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Kornam

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

Co zawiera Kornam?

Lek Kornam występuje w postaci tabletek w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka zawiera 2 mg lub 5 mg terazosyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Kornam?

Terazosyna należy do grupy leków zwanych lekami alfa-adrenolitycznymi. Terazosyna zmniejsza napięcie ścian naczyń krwionośnych i ich rozszerzenie, co ułatwia przepływ krwi przez te naczynia. Lek rozluźnia również mięśnie gruczołu krokowego i szyi pęcherza moczowego, ułatwiając oddawanie moczu.

Kiedy stosować Kornam?

Lek Kornam jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi, w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (powiększonego gruczołu krokowego), w objawowym leczeniu zaburzeń oddawania moczu na skutek zwężenia dróg moczowych w wyniku łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Jak stosować Kornam?

Dawkowanie leku Kornam, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować niezależnie od posiłku. Tabletki należy połykać, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Kornam?

Jeżeli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku o zwykłej porze, powinien przyjąć ją jak najszybciej i kontynuować przyjmowanie leku według dotychczasowego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Kiedy Kornam nie może być stosowany?

Leku Kornam nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (terazosynę), inne leki alfa-adrenolityczne (takie jak alfuzosyna, doksazosyna) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Kornam nie należy stosować u dzieci.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Kornam?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Symcare lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy w trakcie terapii konieczna jest obserwacja pacjenta. Należy zwrócić się do lekarza w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku. Przed zabiegiem chirurgicznym zaćmy należy poinformować lekarza okulistę o przyjmowaniu leku Kornam obecnie lub w przeszłości. Lek Kornam może znacząco obniżać ciśnienie tętnicze krwi, powodować obniżenie ciśnienia krwi przy zmianie pozycji z leżącej lub siedzącej na stojącą oraz omdlenie - jeśli wystąpią zawroty głowy, uczucie oszołomienia lub omdlenie, należy usiąść lub położyć się, a po ustąpieniu objawów ostrożnie wstawać; o objawach należy poinformować lekarza. W okresie przyjmowania leku Kornam należy unikać spożywania napojów alkoholowych.

Jak stosować Kornam z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety. Może być konieczne dostosowanie dawki terazosyny.

Czy można stosować Kornam w ciąży i okresie karmienia piersią?

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią o zastosowania leku Kornam decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Kornam?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas terapii lekiem Kornam, są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać leczenie lekiem Kornam i jak najszybciej zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego (takie jak obrzęk twarzy lub ust, trudności w oddychaniu lub połykaniu), ciężka reakcja alergiczna lub nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Kornam?

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, gdyż możliwe jest nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Czy Kornam wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Szczególnie na początku leczenia lekiem Kornam mogą wystąpić zawroty głowy, senność i (lub) omdlenia. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w ciągu 12 godzin od przyjęcia pierwszej dawki leku, po zwiększeniu dawki oraz po wznowieniu przyjmowania leku Kornam po przerwie.

Jak przechowywać Kornam?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama