LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Kostarox (Etoricoxib) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Kostarox (Rp) tabletki powlekane 30 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,50 Cena 100% (zł): 20,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Kostarox (Rp) tabletki powlekane 60 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 34,40 Cena 100% (zł): 34,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Kostarox (Rp) tabletki powlekane 90 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 42,70 Cena 100% (zł): 42,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Kostarox (Rp) tabletki powlekane 120 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,90 Cena 100% (zł): 19,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Kostarox

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

Co zawiera Kostarox?

Lek Kostarox występuje w postaci tabletek w czterech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 30 mg, 60 mg, 90 mg lub 120 mg etorykoksybu. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Kostarox?

Etorykoksyb jest lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Należy do grupy wybiórczych inhibitorów cyklooksygenazy 2.

Kiedy stosować Kostarox?

Lek Kostarox jest stosowany w celu złagodzenia bólu i zmniejszenia obrzęku stawów i mięśni u osób w wieku 16 lat i starszych z chorobą zwyrodnieniową stawów, reumatoidalnym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa i dną moczanową.
Lek Kostarox jest stosowany również w krótkotrwałym leczeniu umiarkowanego bólu po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym u osób w wieku 16 lat i starszych.

Jak stosować Kostarox?

Dawkowanie leku Kostarox dla poszczególnych schorzeń, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Kostarox można przyjmować z jedzeniem lub niezależnie od posiłków; działanie leku może być szybsze gdy jest przyjmowany bez pokarmu. Tabletkę należy przyjmować raz na dobę.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Kostarox?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy przyjąć kolejną dawkę w następnym dniu, zgodnie ze schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Kostarox nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (etorykoksyb) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym kwas acetylosalicylowy i wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy 2. Lek Kostarox nie jest wskazany dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Kostarox?

Przed przepisaniem leku Kostarox lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przyjmować większych dawek niż zalecane dla poszczególnych schorzeń. Lekarz zaleci wizyty kontrolne w wyznaczonych odstępach czasu w celu omówienia przebiegu leczenia. Należy przyjmować najmniejszą dawkę, która łagodzi ból. Nie należy stosować leku Kostarox dłużej niż to konieczne, gdyż długotrwałe leczenie, zwłaszcza w dużych dawkach, może zwiększyć ryzyko zawału serca i udaru.

Jak stosować Kostarox z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Kostarox w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie wolno stosować leku Kostarox u kobiet w ciąży, u kobiet planujących ciążę ani u kobiet karmiących piersią. W przypadku zajścia w ciążę należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Kostarox?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Kostarox, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Kostarox i zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów: duszność, ból w klatce piersiowej, obrzęk kostek albo nasilenie tych objawów, zażółcenie skóry i oczu, ciężki lub utrzymujący się ból brzucha, smoliste stolce, reakcja alergiczna ze zmianami skórnymi (owrzodzenie lub powstawanie pęcherzy), obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, prowadzący do trudności w oddychaniu.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Kostarox?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc medyczną.

Czy Kostarox wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

U niektórych pacjentów stosujących lek Kostarox odnotowano występowanie zawrotów głowy i senność. W razie wystąpienia takich objawów nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi lub maszyn.

Jak przechowywać Kostarox?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama