LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen Max (Ibuprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen Max (OTC) tabletki powlekane 400 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 5,50 Cena 100% (zł): 5,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen Max (OTC) tabletki powlekane 400 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,20 Cena 100% (zł): 9,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen Max (OTC) tabletki powlekane 400 mg 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,40 Cena 100% (zł): 18,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen Max

Informacja dla pacjenta

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera: 400 mg ibuprofenu. Preparat zawiera laktozę, czerwień koszenilową i azorubinę.

Wskazania

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (bóle głowy, m.in. ból napięciowy i migrena, bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu).
Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).
Bolesne miesiączkowanie.

Dawkowanie

Przyjmowanie preparatu w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres, konieczny do łagodzenia objawów, zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.
Dorośli i młodzież (w wieku od 12 lat) o masie ciała 40 kg i większej
Dawka początkowa ibuprofenu to 400 mg. W razie konieczności można przyjąć dodatkowe dawki 400 mg ibuprofenu. Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien być ustalany odpowiednio do występujących objawów i przy uwzględnieniu maksymalnej zalecanej dawki dobowej. Nie powinien być on krótszy niż 6 godzin w przypadku dawki 400 mg. W ciągu 24 godzin nie należy przekraczać całkowitej dawki 1200 mg ibuprofenu.
Dawkowanie w przypadku migrenowego bólu głowy to 400 mg w dawce pojedynczej, a w razie konieczności 400 mg co 4-6 godzin. Maksymalna dawka dobowa ibuprofenu nie powinna przekraczać 1200 mg. Przyjmowanie preparatu należy ograniczyć do maksymalnie 2 lub 3 dni w tygodniu.
Dzieci
Preparatu nie należy stosować u dzieci o masie ciała poniżej 40 kg oraz w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Ze względu na większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych, zaleca się szczególnie uważne monitorowanie pacjentów w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie preparatu podczas posiłków.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nadwrażliwość na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego, skurczu oskrzeli, nieżytu błony śluzowej nosa lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ. Ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynna lub w wywiadzie); perforacja lub krwawienia, również te występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Krwawienie mózgowo-naczyniowe lub inne czynne krwawienie. Zaburzenia hematopoezy o niewyjaśnionej przyczynie. Ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym nawodnieniem). Skaza krwotoczna oraz przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych. Jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. Ostatni trymestr ciąży. Dzieci o masie ciała poniżej 40 kg (w wieku poniżej 12 lat).

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli ibuprofen jest stosowany przez kobietę próbującą zajść w ciążę lub podczas pierwszego lub drugiego trymestru ciąży, dawkę powinno się utrzymywać na najniższym możliwym poziomie, a leczenie powinno trwać możliwie najkrócej. Stosowanie ibuprofenu w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Przerwanie karmienia piersią nie jest konieczne w trakcie krótkotrwałego leczenia ibuprofenem w zalecanych dawkach.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: ból głowy, zaburzenia widzenia; niestrawność ból brzucha, nudności; wysypki; pokrzywka i świąd. Rzadko: depresja, dezorientacja, omamy, bezsenność; zawroty głowy, pobudzenie, drażliwość, uczucie zmęczenia; biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka; niedowidzenie toksyczne; szumy uszne; zmniejszenie wartości hemoglobiny i hematokrytu, hamowanie agregacji płytek krwi, wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy. Bardzo rzadko: smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja; zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania; obrzęk, niewydolność serca związana ze stosowaniem leków z grupy NLPZ w dużych dawkach; nadciśnienie tętnicze; obrzęki, dyzuria, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia mocznika w surowicy, zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi (retencja sodu); rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka; aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; ciężkie reakcje nadwrażliwości, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli; zaburzenia wskaźników morfologii krwi (anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza).

UWAGI
W przypadku długotrwałego leczenia ibuprofenem, konieczna jest okresowa kontrola czynności wątroby i nerek jak również liczby krwinek, zwłaszcza u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka.
Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak: zmęczenie, senność, zawroty głowy (zgłaszanych jako częste) i zaburzeń widzenia (zgłaszanych jako niezbyt częste) podczas stosowania dużych dawek, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona w pojedynczych przypadkach. Działanie to może być nasilone w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl