LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max (Desloratadine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max (OTC) tabletki powlekane 5 mg 10 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,30 Cena 100% (zł): 12,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

Co zawiera lek Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max lub Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max Junior?

Lek Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max występuje w postaci tabletek, a lek Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max Junior występuje w postaci roztworu doustnego. Obie pozycje są dostępne bez recepty
Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max
1 tabletka powlekana Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max zawiera 5 mg desloratadyny.
Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max Junior
1 ml roztworu doustnego Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max Junior zawiera 0,5 mg desloratadyny. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed przyjęciem leku.

Jak działa lek Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max?

Desloratadyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

Kiedy stosować lek Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max lub Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max Junior?

Lek Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem śluzówki nosa (zapalenie śluzówki nosa spowodowane uczuleniem, np. katarem siennym lub uczuleniem na roztocza). Lek Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max jest również stosowany w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką.

Jak stosować lek Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max lub Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max Junior?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.
Dawkowanie tabletek Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max
Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej)
Zalecana dawka to 1 tabletka Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max raz na dobę.
Dzieci
Leku Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Dawkowanie roztworu doustnego Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max Junior
Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej)
Zalecana dawka to 10 ml (2 miarki o pojemności 5 ml) roztworu doustnego Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max Junior raz na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: zalecana dawka to 5 ml (1 miarka o pojemności 5 ml) roztworu doustnego Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max Junior raz na dobę. W przypadku niedowagi lub nadwagi zalecana jest konsultacja z lekarzem w sprawie dostosowania dawki leku. Leku Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max Junior nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą. Dawkę roztworu doustnego należy połknąć, a następnie popić wodą.

Kiedy lek Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max lub Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max Junior nie może być stosowany?

Leku Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (desloratadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, lub na loratadynę.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max lub Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max Junior?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek. Stosowanie desloratadyny należy omówić z lekarzem, jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym; jeśli podczas leczenia wystąpią drgawki, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max z alkoholem.

Jak stosować lek Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie zaleca się stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max w ciąży lub w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max lub Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max Junior?

Często mogą wystąpić: zmęczenie, suchość w jamie ustnej i ból głowy. Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu u dorosłych zgłaszano następujące działania niepożądane: bardzo rzadko - ciężkie reakcje alergiczne, wysypka, kołatanie lub nieregularne bicie serca, szybkie bicie serca, bóle brzucha, nudności, wymioty, rozstrój żołądka, biegunka, zawroty głowy, senność, bezsenność, bóle mięśni, omamy, drgawki, niepokój z nadmierną aktywnością ruchową, zapalenie wątroby i nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby; z nieznaną częstością - nietypowe osłabienie, zażółcenie skóry i (lub) gałek ocznych, zwiększona wrażliwość skóry na słońce (nawet w przypadku zachmurzenia) i na promieniowanie UV (np. na promieniowanie UV w solarium), zmiany w sposobie bicia serca, nietypowe zachowanie, zachowanie agresywne. U dzieci z nieznaną częstością zgłaszano następujące działania niepożądane: wolne bicie serca, zmiana w sposobie bicia serca, nietypowe zachowanie, zachowanie agresywne.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max lub Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max Junior?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy lek Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max lub Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max Junior wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie przypuszcza się, aby lek Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U większości osób nie występuje senność, jednak zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na lek Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max.

Jak przechowywać lek Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max lub Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max Junior?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner