Dodaj do mojego indeksu leków »

Lacrimal (Polyvinilate alcohol, Alkohol poliwinylowy) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Lacrimal (OTC) krople do oczu, roztwór 14 mg/ml 2 but. 5 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,90 Cena 100% (zł): 8,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Lacrimal

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 14 mg alkoholu poliwinylowego. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

WSKAZANIA
Leczenie objawowe dolegliwości związanych z zespołem suchego oka, np. w przebiegu kolagenoz, zapalenia rogówki na tle niedomykalności szpary powiekowej lub pod wpływem wiatru i słońca.

DAWKOWANIE
Preparat przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych.
Zwykle 4-6 razy na dobę wkraplać po 1-2 krople do worka spojówkowego.
W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu, opisywany preparat należy stosować na końcu, zachowując 15 minut przerwy od podania poprzedniego leku.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować preparatu w przypadku założonych miękkich soczewek kontaktowych.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
U niektórych osób podczas zakraplania preparatu do oczu może wystąpić przemijające kłucie, podrażnienie lub uczucie pieczenia.

UWAGI
Przed zakropleniem preparatu należy zdjąć soczewki kontaktowe; mogą być one ponownie założone po upływie co najmniej 15 minut od zakroplenia leku. Bezpośrednio po zakropleniu do oka (oczu) może wystąpić przemijające niewyraźne widzenie; w tym czasie należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych