Dodaj do mojego indeksu leków »

Lacteol Fort preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Lacteol Fort (OTC) kapsułki twarde 340 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,00 Cena 100% (zł): 23,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Lacteol Fort

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Adare Pharmaceuticals SAS

SKŁAD
l kapsułka zawiera 340 mg substancji czynnej, w tym 10 mld inaktywowanych szczepów Lactobacillus fermentum i Lactobacillus delbrueckii.

WSKAZANIA
Wspomagające leczenie biegunki podczas jednoczesnego uzupełniania płynów i (lub) stosowania odpowiedniej diety u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.
Poziom nawodnienia doustnego lub dożylnego należy dostosować do ciężkości przebiegu biegunki, wieku pacjenta i innych czynników (np. choroby towarzyszące itp.).

DAWKOWANIE
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat
Stosować 1-2 kapsułki na dobę, w zależności od nasilenia objawów chorobowych. W ciągu pierwszej doby leczenia pierwszą dawkę można zwiększyć do 3 kapsułek.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat
Ze względu na ryzyko zachłyśnięcia, preparatu nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Wrodzona galaktozemia, zespół złego wchłaniania glukozy i galaktozy, niedobór laktazy, z powodu obecności laktozy.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
W badaniach po wprowadzeniu preparatu na rynek stwierdzono wystąpienie kilku przypadków pokrzywki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych