LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Lactulosum Amara (Lactulose)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Lactulosum Amara (OTC) syrop 7,5 g/15 ml 1 but. 150 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,80 Cena 100% (zł): 10,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Lactulosum Amara (OTC) syrop 7,5 g/15 ml 1 but. 200 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,00 Cena 100% (zł): 12,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Lactulosum Amara

Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.

SKŁAD
15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy ciekłej. Preparat zawiera laktozę.

Wskazania

Przewlekłe zaparcia.
Encefalopatia w przebiegu niewydolności wątroby u dorosłych (stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa).

Dawkowanie

Zaparcia
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat
Dawka początkowa - 15-45 ml syropu na dobę, dawka podtrzymująca - 15-30 ml syropu na dobę.
Dzieci i młodzież
Dzieci w wieku 7-14: dawka początkowa 15 ml syropu na dobę; dawka podtrzymująca 10-15 ml syropu na dobę.
Dzieci w wieku 1-6 lat: dawka początkowa 5-10 ml syropu na dobę; dawka podtrzymująca 5-10 ml syropu na dobę.
Niemowlęta: dawka początkowa do 5 ml syropu na dobę; dawka podtrzymująca do 5 ml syropu na dobę.
Z reguły dawki można zmniejszyć po kilku dniach, dostosowując je do potrzeb pacjenta. Najkorzystniej jest przyjmować zaleconą dawkę preparatu jednorazowo w trakcie śniadania. Pierwsze efekty kliniczne mogą się pojawić dopiero po kilku dniach. Można rozważyć zastosowanie większych dawek lub zwiększenie częstości podawania, jeżeli nie uzyska się pozytywnej odpowiedzi po pierwszych 2 dniach.
Śpiączka wątrobowa i stan przedśpiączkowy
Dorośli
Dawka początkowa: 3-4 razy na dobę po 30-45 ml syropu. Dawkę podtrzymującą należy ustalić w taki sposób, aby pacjent oddawał luźny stolec 2-3 razy na dobę. Odczyn stolca powinien być w granicach pH 5,0-5,5.
Dzieci i młodzież
Bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci i młodzieży (do 18 lat) ze śpiączką wątrobową nie zostały ustalone.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niedrożność przewodu pokarmowego lub ryzyko perforacji przewodu pokarmowego. Galaktozemia. Nietolerancja laktozy.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat w zalecanych dawkach może być stosowany w czasie ciąży oraz podczas karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: biegunka. Często: wzdęcia, bóle brzucha, nudności, wymioty. Niezbyt często: zaburzenia równowagi elektrolitowej w wyniku biegunki.

UWAGI
Podczas długotrwałego stosowania dużych dawek laktulozy w encefalopatii wątrobowej należy kontrolować stężenie sodu i potasu w surowicy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner