LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Lactulosum Polfarmex (Lactulose) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Lactulosum Polfarmex (OTC) syrop 7,5 g/15 ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,20 Cena 100% (zł): 9,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Lactulosum Polfarmex

Polfarmex S.A.

SKŁAD
15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy. Preparat zawiera laktozę.

Wskazania

Przewlekłe zaparcia.
Ostra niewydolność wątroby ze stanami przedśpiączkowymi i śpiączka.
Przewlekła niewydolność wątroby przebiegająca z podwyższeniem stężenia amoniaku we krwi.

Dawkowanie

Dorośli
Przewlekłe zaparcia
Zazwyczaj 30-45 ml syropu (2-3 łyżki stołowe) przed śniadaniem lub po 15 ml syropu (1 łyżka) 3 razy na dobę, przed posiłkami. Po uzyskaniu efektu - 15 ml syropu na czczo.
Niewydolność wątroby
100-180 ml syropu na dobę w 4-6 dawkach.
Dzieci
Przewlekłe zaparcia
Początkowo: niemowlęta - 2,5 ml syropu na dobę; dzieci w wieku do 3 lat - 5 ml syropu na dobę; dzieci w wieku powyżej 3 lat - 15 ml syropu na dobę. Następnie dawkę preparatu można stopniowo zwiększać co 3 dni, aż do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Jeżeli wystąpią wzdęcia brzucha, należy zmniejszyć dawkę do tolerowanej przez dziecko.
Sposób podawania
Zaleca się podawanie syropu po rozcieńczeniu wodą lub sokiem owocowym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niedrożność jelit. Galaktozemia.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
W początkowym okresie stosowania mogą wystąpić bóle brzucha. Niekiedy po zastosowaniu dużych dawek obserwuje się nudności, biegunkę, wzdęcia.

UWAGI
W przypadku długotrwałego stosowania zalecana jest, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, okresowa kontrola stężenia elektrolitów w osoczu (potas, chlorki).

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner