LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Lactulosum Takeda Forte (Lactulose) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Lactulosum Takeda Forte (OTC) syrop 667 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,80 Cena 100% (zł): 11,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Lactulosum Takeda Forte

Takeda Pharma Sp. z o.o.

SKŁAD
1 ml syropu zawiera 667 mg laktulozy (w postaci laktulozy ciekłej). 15 ml syropu zawiera 10 g laktulozy, a 5 ml syropu zawiera 3,3 g laktulozy. Preparat zawiera laktozę.

Wskazania

Przewlekłe zaparcia.
Encefalopatia w przebiegu niewydolności wątroby (stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa).

Dawkowanie

Przewlekłe zaparcia
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat
Dawka początkowa - 15-45 ml syropu (10-30 g laktulozy) na dobę, dawka podtrzymująca - 15-30 ml syropu (10-20 g laktulozy) na dobę.
Dzieci i młodzież
Dzieci w wieku 7-14: dawka początkowa 15 ml syropu (10 g laktulozy) na dobę; dawka podtrzymująca 10-15 ml syropu (6,7-10 g laktulozy) na dobę.
Dzieci w wieku 1-6 lat: dawka początkowa 5-10 ml syropu (3,3-6,7 g laktulozy)
na dobę; dawka podtrzymująca 5-10 ml syropu (3,3-6,7 g laktulozy) na dobę.
Niemowlęta: dawka początkowa do 5 ml syropu (do 3,3 g laktulozy) na dobę; dawka podtrzymująca do 5 ml syropu (do 3,3 g laktulozy) na dobę.
Preparat można stosować w pojedynczej dawce dobowej lub w dwóch dawkach. W przypadku jednej dawki dobowej należy ją przyjmować o tej samej porze, np. podczas śniadania. Po kilku dniach dawka początkowa może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej na podstawie uzyskanej odpowiedzi na leczenie. Efekt leczniczy może wystąpić po kilku dniach (2-3 dni) leczenia.
Niewydolność wątroby, stany przedśpiączkowe lub śpiączka wątrobowa
Dorośli
Dawka początkowa: 3-4 razy na dobę po 30-45 ml syropu. Dawkę należy ustalić indywidualnie, zmieniając ją co 1-2 dni, tak aby liczba wypróżnień na dobę wynosiła 2 do 3.
Dzieci i młodzież
Bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci (do 18 lat) z encefalopatią wątrobową nie zostały ustalone.
Sposób podawania
Roztwór laktulozy może być podawany rozcieńczony (np. wodą lub sokiem) lub nierozcieńczony. Pojedynczą dawkę laktulozy należy połknąć bez zbyt długiego przetrzymywania w jamie ustnej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niedrożność przewodu pokarmowego, perforacja lub ryzyko perforacji przewodu pokarmowego (np. ostra choroba zapalna jelit, taka jak wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna). Galaktozemia.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania preparatu kobietom w ciąży.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Podczas stosowania laktulozy jako leku przeczyszczającego w zaparciach obserwowano, zwłaszcza w początkowym okresie podawania: łagodne przemijające wzdęcia, bóle brzucha, nudności; bardzo rzadko - biegunka.
Podczas stosowania laktulozy w dużych dawkach w encefalopatii wątrobowej obserwowano: wzdęcia, bóle brzucha, nudności, biegunka; pojedyncze przypadki odmy pęcherzykowej jelit; . Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: - obniżenie stężenia potasu w osoczu krwi poniżej normy (hipokaliemia); - zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi powyżej normy (hipernatremia).

UWAGI
Podczas długotrwałego stosowania dużych dawek laktulozy w encefalopatii wątrobowej należy kontrolować stężenie sodu i potasu w surowicy. W trakcie stosowania leków przeczyszczających zaleca się wypijać odpowiednią ilość płynów (około 1,5-2 litrów, tj. 6-8 szklanek) w ciągu dnia.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner