LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Lactulosum Takeda (Lactulose) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Lactulosum Takeda (OTC) syrop 7,5 g/15 ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,00 Cena 100% (zł): 10,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Lactulosum Takeda

Takeda Pharma Sp. z o.o.

SKŁAD
5 ml syropu zawiera 2,5 g laktulozy. 15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy. 5 ml syropu zawiera 8 mg sorbitolu i laktozę.

Wskazania

Przewlekłe zaparcia.
Encefalopatia w przebiegu niewydolności wątroby (stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa).

Dawkowanie

Dorośli
Przewlekłe zaparcia: dawkowanie początkowe 20 do 40 ml na dobę w 1 lub 2 dawkach; po uzyskaniu efektu dawkę należy ustalić indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta.
W niewydolności wątroby, stanach przedśpiączkowych lub śpiączce wątrobowej: 120-240 ml syropu na dobę w 3 do 4 dawkach; dawkowanie należy ustalić indywidualnie, zmieniając je co 1-2 dni, tak aby liczba wypróżnień na dobę wynosiła 2 do 3.
Dzieci i młodzież
Dzieci w wieku powyżej 3 lat: początkowo 15 ml syropu na dobę; następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni aż do uzyskania prawidłowych wypróżnień.
Dzieci w wieku do 3 lat: początkowo 5 ml syropu na dobę; następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni aż do uzyskania prawidłowych wypróżnień.
Niemowlęta: początkowo 2,5 ml syropu na dobę; następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni aż do uzyskania prawidłowych wypróżnień.
Jeśli wystąpią wzdęcia brzucha, należy zmniejszyć dawkę do tolerowanej przez dziecko.
Sposób podawania
Zaleca się podawanie syropu po rozcieńczeniu wodą lub sokiem owocowym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niedrożność jelit. Galaktozemia. Nietolerancja laktozy.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Podczas stosowania laktulozy jako leku przeczyszczającego w zaparciach obserwowano, zwłaszcza w początkowym okresie podawania: łagodne przemijające wzdęcia, bóle brzucha, niekiedy nudności; bardzo rzadko obserwowano biegunkę, która ustępowała po pierwszych 5 godzinach od rozpoczęcia leczenia.
Podczas stosowania laktulozy w dużych dawkach w encefalopatii wątrobowej obserwowano: wzdęcia, bóle brzucha, nudności, biegunkę; pojedyncze przypadki odmy pęcherzykowej jelit; hipokaliemię, hiponatremię.

UWAGI
Podczas długotrwałego stosowania dużych dawek laktulozy w encefalopatii wątrobowej należy kontrolować stężenie sodu i potasu w surowicy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner