LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Lambrinex (Atorvastatin)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 65+ 18- Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Lambrinex (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 65+: S 18-: DZ Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 3,52 Cena 100% (zł): 6,62 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Lambrinex (Rp) tabletki powlekane 10 mg 60 szt. 65+: S 18-: DZ Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 3,37 Cena 100% (zł): 9,57 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Lambrinex (Rp) tabletki powlekane 10 mg 90 szt. 65+: S 18-: DZ Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 4,70 Cena 100% (zł): 14,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Lambrinex (Rp) tabletki powlekane 20 mg 30 szt. 65+: S 18-: DZ Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 5,14 Cena 100% (zł): 11,34 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Lambrinex: tabletki powlekane (20 mg) 30 szt.

S-Lab Sp. z o.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek modyfikujący stężenie lipidów - inhibitor reduktazy HMG-CoA.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny w postaci soli wapniowej. 1 tabletka zawiera 82,83-87,27 mg laktozy jednowodnej.

WSKAZANIA
Hipercholesterolemia
Preparat jest stosowany jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną) (odpowiadającą hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredricksona) w przypadku niewystarczającej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia.

W dalszej części serwisu znajdują się informacje fachowe przeznaczone dla profesjonalistów. 

Potwierdzam, że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą profesjonalnie związaną z ochroną zdrowia lub z obrotem produktami leczniczymi.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne


Nowy użytkownik     Posiadam kontoZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych
Lambrinex (Rp) tabletki powlekane 20 mg 60 szt. 65+: S 18-: DZ Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 5,82 Cena 100% (zł): 18,22 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Lambrinex (Rp) tabletki powlekane 20 mg 90 szt. 65+: S 18-: DZ Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 7,85 Cena 100% (zł): 26,17 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Lambrinex (Rp) tabletki powlekane 40 mg 30 szt. 65+: S 18-: DZ Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 9,52 Cena 100% (zł): 21,92 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Lambrinex (Rp) tabletki powlekane 40 mg 60 szt. 65+: S 18-: DZ Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 10,13 Cena 100% (zł): 33,75 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Lambrinex (Rp) tabletki powlekane 40 mg 90 szt. 65+: S 18-: DZ Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 14,56 Cena 100% (zł): 48,54 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Lambrinex

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

S-Lab Sp. z o.o.

Co zawiera Lambrinex?

Lek Lambrinex występuje w postaci tabletek w trzech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg, 20 mg lub 40 mg atorwastatyny (w postaci soli wapniowej). Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Lambrinex?

Atorwastatyna należy do grupy leków zwanych statynami, które regulują stężenie lipidów we krwi.

Kiedy stosować Lambrinex?

Lek Lambrinex jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów określanych jako cholesterol i triglicerydy we krwi, gdy sama dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne.
Lek Lambrinex może także być stosowany w celu zredukowania ryzyka chorób serca, nawet wówczas, gdy stężenie cholesterolu jest prawidłowe.
Podczas leczenia lekiem Lambrinex należy kontynuować standardową dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu.

Jak stosować Lambrinex?

Dawkowanie leku Lambrinex, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą; mogą być przyjmowane o dowolnej porze dnia, podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Należy starać się przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Lambrinex?

W razie pominięcia dawki leku Lambrinex należy przyjąć kolejną dawkę w przewidzianym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Lambrinex nie może być stosowany?

Leku Lambrinex nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynną (atorwastatynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Lambrinex nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Lambrinex?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lambrinex lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku Lambrinex i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią bóle lub inne dolegliwości mięśni, które utrzymują się dłużej niż można się spodziewać. Podczas leczenia lekarz zaleci wykonywanie prób wątrobowych w regularnych odstępach czasu.

Jak stosować Lambrinex z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Jak stosować Lambrinex z jedzeniem i piciem?

Nie należy spożywać więcej niż 1 lub 2 małe szklanki soku grejpfrutowego dziennie, gdyż większe ilości soku grejpfrutowego mogą zmieniać działanie leku Lambrinex. Podczas przyjmowania leku Lambrinex należy unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu.

Czy można stosować Lambrinex w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie wolno stosować leku Lambrinex, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Lambrinex, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i poinformować o tym lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym podczas przyjmowania leku Lambrinex, powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Lambrinex?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Lambrinex, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Lambrinex i natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia następujących objawów: obrzęk twarzy, języka i gardła, który może powodować trudności w oddychaniu; ciężka choroba objawiająca się łuszczeniem i obrzękiem skóry, pęcherzami skóry, ust, oczu, genitaliów oraz gorączką; wysypka skórna z różowo-czerwonymi plamami szczególnie na dłoniach lub stopach; osłabienie, tkliwość lub ból mięśniowy; objawy zapalenia wątroby (takie jak zażółcenie skóry i oczu, utrata apetytu, świąd, ciemne zabarwienie moczu, jasne zabarwienie kału); objawy zapalenia trzustki (ból brzucha).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Lambrinex?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy Lambrinex wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Zwykle lek Lambrinex nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów, jeśli lek Lambrinex wpływa na jego zdolność ich prowadzenia. Nie należy używać żadnych narzędzi oraz maszyn, jeżeli stosowanie leku Lambrinex wpływa na zdolność ich obsługiwania.

Jak przechowywać Lambrinex?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Produkty zawierające tę samą substancję czynną

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem