Dodaj do mojego indeksu leków »

Lamifortan active (Terbinafine, Terbinafina) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Lamifortan active (OTC) żel 10 mg/g 1 tuba 15 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,00 Cena 100% (zł): 17,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Lamifortan active

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

PharmaSwiss Czeska Republika s.r.o.

SKŁAD
1 g żelu zawiera 10 mg chlorowodorku terbinafiny. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

WSKAZANIA
Zakażenia grzybicze skóry (grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej) wywołane przez dermatofity.
Łupież pstry.

DAWKOWANIE
Dorośli
Preparat należy stosować raz na dobę we wszystkich wskazaniach. Przed nałożeniem żelu należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie on nanoszony. Cienką warstwę żelu należy nanieść na chorobowo zmienione miejsca na skórze i okolice, a następnie lekko wcierać. Jeżeli preparat jest stosowany w fałdach skórnych (pod piersią, między palcami, między pośladkami, w pachwinach), miejsca na które naniesiono żel można przykryć gazą, zwłaszcza na noc.
Czas trwania kuracji i schemat dawkowania: grzybica stóp - 1 tydzień raz na dobę; grzybica fałdów skórnych - 1 tydzień raz na dobę; grzybica skóry gładkiej - 1 tydzień raz na dobę; łupież pstry - 1 tydzień raz na dobę. Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po kilku dniach. Stosowanie nieregularne lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby. Jeżeli nie ma objawów poprawy po tygodniu stosowania preparatu, należy zweryfikować diagnozę.
Dzieci
Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci, gdyż nie ma wystarczających badań klinicznych dotyczących stosowania preparatu w tej grupie pacjentów.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma danych wskazujących, że leczenie pacjentów w podeszłym wieku wymaga innego dawkowania oraz, że u tych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane odmienne od obserwowanych u młodszych pacjentów.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: reakcje skórne w miejscu zastosowania: suchość skóry, podrażnienia skóry, uczucie pieczenia. Bardzo rzadko: reakcje alergiczne, takie jak: wysypka, świąd, pęcherzowe zapalenie skóry i pokrzywka.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z błonami śluzowymi i oczami.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych