LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Lamisilatt 1 (Terbinafine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Lamisilatt 1 (OTC) roztwór na skórę 10 mg/g 1 tuba 4 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 40,00 Cena 100% (zł): 40,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Lamisilatt 1

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

SKŁAD
1 g płynu zawiera 10 mg terbinafiny (w postaci chlorowodorku). Preparat zawiera alkohol.

Wskazania

Leczenie grzybicy stóp (stopy atlety).

Dawkowanie

Dorośli
Preparat należy zastosować jednorazowo na skórę obydwu stóp, nawet jeśli zmiany grzybicze są widoczne tylko na jednej ze stóp. Takie postępowanie zapewnia zniszczenie grzybów (dermatofitów) na tych miejscach stóp, na których zmiany chorobowe nie są widoczne. Przed zastosowaniem preparatu należy umyć i osuszyć skórę stóp i rąk. Preparat należy nałożyć najpierw na jedną stopę, a następnie na drugą. Nakładać cienką warstwę preparatu, zaczynając od miejsc między palcami stopy, następnie na skórę między palcami, wokół palców, a także na podeszwę oraz po bokach stopy na wysokość do 1,5 cm. W ten sam sposób należy nałożyć preparat na drugą stopę, nawet jeśli skóra na stopie wygląda na zdrową. Preparat należy pozostawić na skórze przez 1-2 minuty, do wyschnięcia, tj. do wytworzenia cienkiej błony. Po nałożeniu preparatu należy umyć ręce. Preparatu nie należy wcierać w skórę. W celu uzyskania najlepszych wyników leczenia, nie należy myć leczonych miejsc skóry przez 24 godziny po zastosowaniu preparatu. W związku z tym zaleca się stosowanie preparatu po kąpieli lub prysznicu. Stopy można delikatnie umyć następnego dnia, o tej samej porze, o której dzień wcześniej zastosowano preparat. Po umyciu stopy należy delikatnie osuszyć. Pacjent powinien zastosować ilość preparatu wystarczającą do pokrycia skóry na obu stopach, zgodnie z podanymi wskazówkami. Poprawa objawów klinicznych zazwyczaj następuje po kilku dniach. Jeśli po upływie 1 tygodnia po zastosowaniu preparatu objawy nie ustępują, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Nie ma danych dotyczących powtórnego zastosowania preparatu (nie zaleca się powtórnego stosowania preparatu w leczeniu tego samego zakażenia grzybicą).
Dzieci i młodzież
Nie badano skuteczności preparatu u dzieci. W związku z tym nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: reakcje skórne w miejscu podania, jak suchość skóry, podrażnienie skóry, uczucie pieczenia. Bardzo rzadko: reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd, pęcherzowe zapalenie skóry i pokrzywka.

UWAGI
Preparatu nie należy stosować na skórę twarzy. Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama