LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Lamisilatt (Terbinafine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Lamisilatt (OTC) krem 10 mg/g 1 tuba 15 g n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,30 Cena 100% (zł): 29,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Lamisilatt

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

SKŁAD
1 g kremu zawiera 10 mg terbinafiny (w postaci chlorowodorku). Preparat zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy.

Wskazania

Zakażenia grzybicze skóry (grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej) wywołane przez dermatofity.
Zakażenia drożdżakowe skóry wywołane przez Candida spp.
Grzybica podeszwowa stóp.
Łupież pstry.

Dawkowanie

Dorośli
Preparat należy stosować raz dziennie we wszystkich wskazaniach. Przed nałożeniem kremu należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie nanoszony lek. Cienką warstwę kremu należy nanieść na chorobowo zmienione miejsca na skórze i okolice, a następnie lekko wcierać. Jeżeli preparat jest stosowany w fałdach skórnych (pod piersią, między palcami, między pośladkami, w pachwinach), miejsca na które naniesiono krem można przykryć gazą, zwłaszcza na noc.
Czas trwania kuracji i schemat dawkowania: grzybica stóp - 1 tydzień raz na dobę; grzybica fałdów skórnych - 1 tydzień raz na dobę; grzybica skóry gładkiej - 1 tydzień raz na dobę; łupież pstry - 2 tygodnie raz na dobę; grzybica podeszwowa stóp - 2 tygodnie 2 razy na dobę; drożdżyca skóry - 1 tydzień raz na dobę. Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po kilku dniach. Stosowanie nieregularne lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby. Jeżeli nie ma objawów poprawy po 2 tygodniach stosowania preparatu, należy zweryfikować diagnozę.
Dzieci
Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci, gdyż nie ma wystarczających badań klinicznych dotyczących stosowania preparatu w tej grupie pacjentów.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma danych wskazujących, że leczenie chorych w podeszłym wieku wymaga innego dawkowania oraz, że u tych chorych mogą pojawiać się działania niepożądane odmienne od obserwowanych u młodszych pacjentów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Sporadycznie występuje zaczerwienienie, świąd lub pieczenie skóry w miejscach pokrytych preparatem.

UWAGI
Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner