LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Lecardi (Acetylsalicylic acid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Lecardi (OTC) tabletki dojelitowe 75 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,50 Cena 100% (zł): 12,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Lecardi

Espefa Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy

SKŁAD
1 tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.

Wskazania

Zapobieganie zawałowi serca.
Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową.
Niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy.
Po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej.
Zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebyciu.

Dawkowanie

Dorośli
Prewencja wtórna zawału mięśnia sercowego: zalecana dawka dobowa 1 do 2 tabletek dojelitowych (75 do 150 mg).
Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową: zalecana dawka dobowa 1 do 2 tabletek dojelitowych (75 do 150 mg) raz na dobę.
Niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy: zalecana dawka dobowa 1 do 2 tabletek dojelitowych (75 do 150 mg) raz na dobę.
Zapobieganie zatkaniu przeszczepu naczyniowego po kardiochirurgicznym zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG): zalecana dawka dobowa 1 do 2 tabletek dojelitowych (75 do 150 mg) raz na dobę.
Angioplastyka wieńcowa, z wyjątkiem ostrej fazy: zalecana dawka dobowa 1 do 2 tabletek dojelitowych (75 do 150 mg) raz na dobę.
Profilaktyka wtórna u pacjentów po przebytym przejściowym niedokrwieniu mózgu (TIA) i incydentach niedokrwienia mózgowo-naczyniowego (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawień wewnątrzmózgowych: zalecana dawka dobowa 1 do 4 tabletek dojelitowych (75 do 300 mg) raz na dobę.
Dzieci i młodzież
Kwasu acetylosalicylowego nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 12 lat, z wyjątkiem wyraźnych zaleceń lekarskich, gdy korzyści z leczenia przeważają nad ryzykiem związanym ze stosowaniem preparatu.
Osoby w podeszłym wieku
Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku, którzy wykazują większą podatność na działania niepożądane. Jeśli nie występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby, zalecana jest dawka zwykle stosowana u pacjentów dorosłych. Leczenie powinno być oceniane w regularnych odstępach czasu.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.
Sposób podawania
Tabletki dojelitowe należy przyjmować po posiłku, połykać w całości, nie rozgryzać.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. U pacjentów z napadami tzw. astmy aspirynowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Ostatni trymestr ciąży. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a (rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu).

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Stosowanie kwasu acetylosalicylowego w pierwszym i drugim trymestrze ciąży jest dopuszczalne tylko pod warunkiem dokładnej oceny stosunku ryzyka do korzyści wynikających z leczenia. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Zastosowanie bezpośrednio przed porodem może spowodować zahamowanie czynności porodowej lub nadmierne krwawienie. Dotychczas podczas krótkotrwałego stosowania salicylanów przez matki, nie stwierdzono występowania działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, w związku z tym przerywanie karmienia piersią z reguły nie jest konieczne. W przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty) i bóle brzucha. Rzadko: stany zapalne żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji; przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz. Rzadko lub bardzo rzadko raportowano poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i (lub) podczas równoczesnego podawania leków hemostatycznych), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu. Mogą wystąpić: zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania; zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia (obserwowano krwawienia takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł); reakcje nadwrażliwości.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner