LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Ledaga (Chlormethine)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Ledaga (Rp) żel 160 µg/g 1 tuba 60 g
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ledaga

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Co zawiera lek Ledaga?

Lek Ledaga występuje w postaci żelu na skórę i jest dostępny na receptę.
1 g żelu zawiera 160 mcg chlormetyny. Lek zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry. Lek zawiera także butylohydroksytoluen, który może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i śluzówek.

Jak działa lek Ledaga?

Chlormetyna jest lekiem przeciwnowotworowym.

Kiedy stosować lek Ledaga?

Lek Ledaga jest stosowany u osób dorosłych na skórę w leczeniu ziarniniaka grzybiastego będącego postacią chłoniaka skóry z limfocytów T.

Jak stosować lek Ledaga?

Dawkowanie leku Ledaga i czas stosowania ustala lekarz. Należy dokładnie przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza dotyczących stosowania leku. Lekarz może przerwać leczenie, jeśli wystąpi poważne zapalenie skóry, pęcherze i owrzodzenie; jeśli nastąpi złagodzenie objawów, lekarz może wznowić leczenie. Nie wolno przerywać stosowania leku bez polecenia lekarza.

Sposób podawania

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Należy go aplikować niezwłocznie po wyjęciu z lodówki lub w ciągu 30 minut od wyjęcia. Cienką warstwę żelu należy nakładać raz na dobę na obszary skóry dotknięte chorobą (w razie kontaktu zdrowej skóry z lekiem należy zmyć obszar skóry narażony na kontakt wodą z mydłem). Lek należy nakładać na całkowicie suchą skórę co najmniej 4 godziny przed wzięciem prysznica lub myciem lub 30 minut po tych czynnościach. Należy odczekać 5 do 10 minut po aplikacji leku, aby leczone miejsca wyschły i dopiero potem nałożyć odzież. Po zaaplikowaniu leku nie należy przykrywać leczonego miejsca bandażem nieprzepuszczającym powietrza i wilgoci. Pacjenci aplikujący żel powinni umyć ręce wodą z mydłem bezpośrednio po aplikacji. Opiekunowie aplikujący lek muszą stosować jednorazowe rękawice nitrylowe (po aplikacji leku muszą oni ostrożnie zdjąć rękawice unikając kontaktu z lekiem oraz dokładnie umyć ręce wodą z mydłem po zdjęciu rękawic).

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Ledaga?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy zaaplikować w wyznaczonym czasie.

Kiedy lek Ledaga nie może być stosowany?

Leku Ledaga nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (chlormetynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Ledaga nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Ledaga?

Przed podjęciem leczenia lekiem Ledaga lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności dla tego leku. Lekarz wyjaśni pacjentowi, jak należy prawidłowo stosować lek oraz przedstawi sytuacje na jakie powinien zwrócić szczególną uwagę. Pacjent będzie monitorowany przez lekarza pod kątem wystąpienia nowotworu skóry podczas leczenia lekiem Ledaga i po jego zakończeniu; pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich nowych uszkodzonych miejscach lub wrzodach na skórze. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku.
Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem. Nie należy aplikować leku w okolicy oczu, wewnątrz nosa, uszu lub na usta. Jeśli lek dostanie się do oczu, należy natychmiast przez co najmniej 15 minut przepłukać oczy dużą ilością wody, 0,9% roztworem chlorku sodu lub roztworem do przemywania oczu oraz udać się po pomoc lekarską (w tym okulisty) tak szybko, jak to możliwe. Jeśli lek dostanie się do jamy ustnej lub nosa, należy przepłukać miejsce kontaktu z lekiem przez co najmniej 15 minut dużą ilością wody oraz udać się po pomoc lekarską tak szybko, jak to możliwe.
Osoby niebędące pacjentami (np. opiekunowie) powinny chronić skórę przed bezpośrednim kontaktem z lekiem. Jeśli u opiekuna dojdzie do przypadkowego kontaktu leku ze skórą, musi on niezwłocznie dokładnie umyć skórę w miejscu kontaktu wodą z mydłem przez co najmniej 15 minut oraz zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież. Jeśli lek dostanie się do oczu, jamy ustnej lub nosa, należy natychmiast uzyskać pomoc medyczną.

Jak stosować lek Ledaga z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty, suplementach diety i kosmetykach.
Nie należy nakładać produktów nawilżających ani żadnych innych produktów do pielęgnacji skóry (w tym leków stosowanych na skórę) 2 godziny przed i przez 2 godziny po aplikacji leku Ledaga.

Czy można stosować lek Ledaga w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz omówi z pacjentką, która jest w ciąży lub karmi piersią, możliwość zastosowania u niej leku Ledaga.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Ledaga?

W trakcie stosowania leku Ledaga mogą wystąpić działania niepożądane o różnym nasileniu i różnym występowaniu, które są szczegółowo opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza lub udać się po pomoc lekarską, jeśli w czasie stosowania leku wystąpią objawy reakcji alergicznej, takie jak: obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka, wysypka, problemy z oddychaniem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Ledaga?

Leku Ledaga nie należy stosować częściej niż raz na dobę. W przypadku zastosowania większej niż zalecana ilości leku należy skontaktować się z lekarzem.

Jak przechowywać lek Ledaga?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać przez cały czas w lodówce (2-8°C). Przechowywać w pudełku i w plastikowej torebce, aby uniknąć kontaktu leku z żywnością. Nie należy używać otwartej lub nieotwartej tuby po przechowywaniu przez 60 dni w lodówce. Lek zawiera alkohol i w związku z tym jest łatwopalny - należy unikać kontaktu z otwartym ogniem lub zapalania papierosa do momentu wyschnięcia żelu na skórze.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Ledaga - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem