LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Letizen (Cetirizine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Letizen (Rp) tabletki powlekane 10 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 3,93 / 3,93 Cena 100% (zł): 10,07 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Letizen

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Krka d.d., Novo mesto

CO ZAWIERA LETIZEN?

1 tabletka powlekana Letizen zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny. Tabletkę można podzielić na 2 równe dawki. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

jak działa letizen?

Cetyryzyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

kiedy stosować letizen?

Lek Letizen jest stosowany w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem śluzówki nosa.
Lek Letizen jest również stosowany w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

jak stosować letizen?

Dawkowanie leku Letizen, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Letizen można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku. Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku letizen?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy letizen nie może być stosowany?

Leku Letizen nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (cetyryzynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, na hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie do cetyryzyny, wchodzące w skład innych leków). Lek Letizen nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku letizen?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Letizen lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Zaleca się unikać przyjmowania leku Letizen jednocześnie z alkoholem. Jeśli pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy należy przerwać stosowanie leku Letizen na kilka dni przed badaniem - lek Letizen może wpływać na wyniki testów alergicznych.

jak stosować letizen z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować letizen w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Letizen u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku letizen?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Letizen, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku letizen?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

czy letizen wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Po zastosowaniu leku Letizen w zalecanej dawce nie wykazano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów, odczuwanie senności oraz sprawność psychofizyczną. Jeśli pacjent planuje prowadzenie pojazdów, wykonywanie potencjalnie niebezpiecznych czynności lub obsługiwanie maszyn po zastosowaniu leku Letizen, powinien uważnie obserwować reakcję organizmu na lek.

jak przechowywać letizen?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl