LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja GRUDZIEŃ 2020 (refundacja 01.11.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Levocedo (Levocetirizine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Levocedo (Rp) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 9,95 / 9,95 Cena 100% (zł): 22,33 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Levocedo

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Polfarmex S.A.

CO ZAWIERA LEVOCEDO?

1 ml roztworu doustnego Levocedo zawiera 0,5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny. Lek zawiera maltitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu - mogą powodować reakcje alergiczne.

jak działa levocedo?

Lewocetyryzyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

kiedy stosować levocedo?

Lek Levocedo jest stosowany w leczeniu objawów związanych z alergicznym zapaleniem śluzówki nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem śluzówki nosa) oraz w leczeniu objawów związanych z pokrzywką.

jak stosować levocedo?

Dawkowanie leku Levocedo, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Levocedo można przyjmować podczas posiłku lub między posiłkami. Roztwór doustny można przyjmować nierozcieńczony lub rozcieńczony w szklance wody (do opakowania dołączona jest miarka dozująca).

co zrobić w przypadku pominięcia dawki levocedo?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

kiedy levocedo nie może być stosowany?

Leku Levocedo nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (lewocetyryzynę), leki przeciwalergiczne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Levocedo nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 2 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania levocedo?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Levocedo lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania leku Levocedo jednocześnie z alkoholem. Jeśli pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy należy przerwać stosowanie leku Levocedo na kilka dni przed badaniem - lek Levocedo może wpływać na wyniki testów alergicznych.

jak stosować levocedo z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować levocedo w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Levocedo u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania levocedo?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Levocedo, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania levocedo?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

czy levocedo wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

U niektórych pacjentów leczonych lekiem Levocedo może wystąpić senność, zmęczenie i wyczerpanie. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn do czasu poznania swojej reakcji na lek Levocedo.

jak przechowywać levocedo?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl