Dodaj do mojego indeksu leków »

Levopront (Levodropropizine, Lewodropropizyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Levopront (OTC) syrop 60 mg/10 ml 1 but. 120 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,00 Cena 100% (zł): 29,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Levopront

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Dompé farmaceutici S.p.A.

CO ZAWIERA LEVOPRONT

10 ml syropu zawiera 60 mg lewodropropizyny. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lewodropropizyna działa przeciwkaszlowo i znosi skurcz oskrzeli.

KIEDY STOSUJE SIĘ LEVOPRONT

Objawowe leczenie nieproduktywnego (suchego) kaszlu.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.
Dorośli
10 ml syropu do 3 razy na dobę, w odstępach co najmniej 6 godzin.
Dzieci i młodzież
Dzieci od 2 lat: masa ciała 10-20 kg - 3 ml syropu 3 razy na dobę; masa ciała 20-30 kg - 5 ml syropu 3 razy na dobę. Lek należy stosować w odstępach co najmniej 6 godzin.
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Sposób podawania
Zaleca się stosowanie leku między posiłkami. Do opakowania dołączona jest miarka pozwalająca odmierzyć m.in. 3, 5 i 10 ml syropu.

KIEDY LEVOPRONT NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (lewodropropizynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek). Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Lek jest stosowany w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu i można go stosować tylko w oczekiwaniu na rozpoznanie przyczyny kaszlu i (lub) efekt leczenia choroby powodującej ten kaszel. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania lewodropropizyny u osób w podeszłym wieku, ponieważ istnieją dowody zmiany wrażliwości na wiele leków w tej grupie pacjentów. Zaleca się ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 35 ml/min).

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
U osób szczególnie wrażliwych należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego zażywania leków uspokajających.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Lek jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę, a także w okresie karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z następujących objawów: ciężkie przypadki reakcji skórnych (pokrzywka, świąd) lub chorób skóry np. przebiegających z tworzeniem się pęcherzy (epidermoliza); nierówna praca serca; reakcja alergiczna lub anafilaktyczna, w postaci obrzęku, duszności, wymiotów i biegunki; śpiączka hipoglikemiczna.
Bardzo rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane: pokrzywka, rumień, osutka, świąd, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk występujący zwykle w obrębie twarzy lub gardła, mogący zagrażać życiu), reakcje skórne; bóle żołądka, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka; reakcje alergiczne, w tym natychmiastowe, ogólne złe samopoczucie; zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drżenia, mrowienie, drętwienie; kołatania serca, częstoskurcz, obniżenie ciśnienia tętniczego; drażliwość, senność, depersonalizacja (zaburzenie postrzegania własnej osoby i otoczenia); duszność, kaszel, obrzęk śluzówki układu oddechowego; niedobór lub brak sił (astenia) i osłabienie kończyn dolnych.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Ponieważ w rzadkich przypadkach lek może powodować senność, należy zachować ostrożność u pacjentów, którzy zamierzają prowadzić pojazdy bądź obsługiwać urządzenia mechaniczne i poinformować ich o takiej ewentualności.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych