LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Levopront (Levodropropizine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Levopront (OTC) syrop 6 mg/ml 1 but. 120 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,00 Cena 100% (zł): 29,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Co zawiera Levopront?

Lek Levopront występuje w postaci syropu i jest dostępny bez recepty.
1 ml syropu zawiera 6 mg lewodropropizyny. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne.

Jak działa Levopront?

Lewodropropizyna działa przeciwkaszlowo i znosi skurcz oskrzeli.

Kiedy stosować Levopront?

Lek Levopront jest stosowany w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu.

Jak stosować Levopront?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leczenie może być kontynuowane do czasu ustąpienia kaszlu lub zgodnie z zaleceniem lekarza. Nie należy stosować leku Levopront dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

  • Dorośli
    10 ml syropu Levopront do 3 razy na dobę, w odstępach co najmniej 6 godzin.
  • Dzieci
    Dzieci w wieku od 2 lat: masa ciała 10-20 kg - 3 ml syropu Levopront 3 razy na dobę w odstępach co najmniej 6 godzin; masa ciała 20-30 kg - 5 ml syropu Levopront 3 razy na dobę w odstępach co najmniej 6 godzin.
    Leku Levopront nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Sposób podawania

Zaleca się stosowanie leku między posiłkami. Do butelki z syropem dołączona jest miarka pozwalająca odmierzyć między innymi 3 ml, 5 ml i 10 ml syropu.

Kiedy Levopront nie może być stosowany?

Leku Levopront nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (lewodropropizynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Levopront nie należy stosować u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek). Nie stosować leku Levopront u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Levopront?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku Levopront, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Levopront jest stosowany w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu i można go stosować tylko w oczekiwaniu na rozpoznanie przyczyny kaszlu i (lub) efekt leczenia choroby powodującej ten kaszel. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Levopront u osób w podeszłym wieku, ponieważ istnieją dowody zmiany wrażliwości na wiele leków w tej grupie pacjentów. Zaleca się ostrożność podczas stosowania leku Levopront u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 35 ml/min).

Jak stosować Levopront z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Osoby szczególnie wrażliwe powinny zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego zażywania leków uspokajających.

Czy można stosować Levopront w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Levopront jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę, a także w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Levopront?

Bardzo rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane: pokrzywka, rumień, osutka, świąd, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk występujący zwykle w obrębie twarzy lub gardła, mogący zagrażać życiu), reakcje skórne; bóle żołądka, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka; reakcje alergiczne, w tym natychmiastowe, ogólne złe samopoczucie; zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drżenia, mrowienie, drętwienie; kołatania serca, częstoskurcz, obniżenie ciśnienia tętniczego; drażliwość, senność, depersonalizacja (zaburzenie postrzegania własnej osoby i otoczenia); duszność, kaszel, obrzęk śluzówki układu oddechowego; niedobór lub brak sił (astenia) i osłabienie kończyn dolnych.
Należy przerwać stosowanie leku Levopront i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z następujących objawów: ciężkie przypadki reakcji skórnych (pokrzywka, świąd) lub chorób skóry np. przebiegających z tworzeniem się pęcherzy (epidermoliza); nierówna praca serca; reakcja alergiczna lub anafilaktyczna, w postaci obrzęku, duszności, wymiotów i biegunki; śpiączka hipoglikemiczna.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Levopront?

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Levopront wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Ponieważ w rzadkich przypadkach lek Levopront może powodować senność, należy zachować ostrożność u pacjentów, którzy zamierzają prowadzić pojazdy bądź obsługiwać urządzenia mechaniczne.

Jak przechowywać Levopront?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Produkty zawierające tę samą substancję czynną

reklama

banerbaner