Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Lignocainum Jelfa (Lidocaine, Lidokaina) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Lignocainum Jelfa A (Rp) żel 20 mg/g 1 tuba 30 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,00 Cena 100% (zł): 29,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Lignocainum Jelfa A: żel (20 mg/g) 1 tuba 30 g

PharmaSwiss Czeska Republika s.r.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Środek miejscowo znieczulający o budowie amidowej.

SKŁAD
1 g żelu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy. Preparat zawiera  parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

WSKAZANIA
Preparat jest przeznaczony do stosowania w anestezjologii i laryngologii:
- do pokrywania rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, sond żołądkowych, zgłębników;
- do powierzchniowego znieczulania błon śluzowych nosa, jamy nosowo-gardłowej przed wziernikowaniem krtani, operacją polipów przewodów nosowych, usunięciem przerosłego migdałka gardłowego;
- jako wstępne znieczulenie do intubacji osób przytomnych.

DAWKOWANIE
Miejscowo do znieczulania błon śluzowych, bezpośrednio na błonę śluzową lub na powierzchnię narzędzi medycznych.
Anestezjologia i laryngologia
Przed zabiegami laryngologicznymi żel wprowadza się na błony śluzowe przez pędzlowanie.
Lidokaina łatwo i szybko wchłania się z błon śluzowych - w przypadku stosowania u dzieci, pacjentów chorych z niską masą ciała, osłabionych, w podeszłym wieku lub w dużych dawkach wskazane jest wyliczenie dawki w zależności od masy ciała.
Nie należy przekraczać dawki 3 mg/kg mc.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, inne leki miejscowo znieczulające o budowie amidowej lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Lidokaina po podaniu miejscowym może być przyczyną reakcji uczuleniowych oraz, po wchłonięciu, działań ogólnych. Po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić: bradykardia, zapaść sercowo-naczyniowa prowadząca do zatrzymania akcji serca; zmniejszenie ciśnienia krwi; zawroty głowy, parastezje, senność; pobudzenie, niepokój, dezorientacja; zmiany skórne, pokrzywka, obrzęki; reakcje anafilaktyczne.

UWAGI
Preparat może wywierać niewielki wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychLignocainum Jelfa U (Rp) żel 20 mg/g 1 tuba 30 g z kaniulą 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 27,00 Cena 100% (zł): 27,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie