Dodaj do mojego indeksu leków »

Linomag - płyn na skórę (Vitamin F, Witamina F) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Linomag (OTC) płyn na skórę 1 but. 70 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,80 Cena 100% (zł): 12,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Linomag - płyn na skórę

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Ziołolek - Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Sp. z o.o.

CO ZAWIERA LINOMAG

1 g płynu na skórę zawiera 1 g oleju lnianego pierwszego tłoczenia.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek zawiera wielonienasycone egzogenne kwasy tłuszczowe, które są niezbędne do utrzymania prawidłowego stanu skóry.

KIEDY STOSUJE SIĘ LINOMAG

Lek jest wskazany wspomagająco w leczeniu chorób skóry, takich jak wyprysk, wyprzenia i odparzenia; w stanach nadmiernej suchości skóry; w łagodzeniu objawów łuszczycy.
Lek można stosować u dzieci i niemowląt w stanach nadmiernej suchości skóry; w pozostałych wskazaniach przed zastosowaniem, należy skonsultować się z lekarzem.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Stosować zewnętrznie: do pędzlowania, tamponów, wcierania, przymoczek. Przymoczki nasycone 10-20 kroplami, a na większe powierzchnie 30-40 kroplami zmienia się 2-4 razy na dobę lub według wskazań lekarza specjalisty. Opatrunek powinien być stale nasycony lekiem. Opatrunek przyschnięty należy wymieniać nawilżając go płynem.
Sposób podawania
Lek należy stosować wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

KIEDY LINOMAG NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować na skórę uszkodzoną (rany).

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Brak danych na temat interakcji z innymi stosowanymi miejscowo lekami.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Brak danych na temat stosowania leku przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Brak doniesień o występowaniu działań niepożądanych po zastosowaniu leku.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W razie przypadkowego spożycia leku (np. przez dziecko) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych