Dodaj do mojego indeksu leków »

Linoseptic (Octenidine+Phenoxyethanol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Linoseptic (OTC) aerozol na skórę, roztwór 1 mg + 20 mg/g 1 but. 30 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,70 Cena 100% (zł): 21,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Linoseptic (OTC) aerozol na skórę, roztwór 1 mg + 20 mg/g 1 but. 100 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 32,30 Cena 100% (zł): 32,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Linoseptic

Informacja dla pacjenta

Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel

SKŁAD
1 g roztworu zawiera 1 mg dichlorowodorku oktenidyny i 20 mg fenoksyetanolu.

Wskazania

Do wielokrotnego, ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego małych ran powierzchniowych u pacjentów wszystkich grup wiekowych.

Dawkowanie

Dorośli
Preparat należy nanosić na obszar przeznaczony do leczenia aż do jego całkowitego nawilżenia. Po aplikacji, a przed dalszymi działaniami, takimi jak np. założenie opatrunku, należy pozostawić na co najmniej 1 do 2 minut do wchłonięcia. Ponieważ dostępne doświadczenie dotyczące ciągłego czasu trwania aplikacji obejmuje tylko okres 2 tygodni, preparat należy stosować tylko przez ograniczony czas bez nadzoru lekarza.
Dzieci i młodzież
Ze względu na miejscowe stosowanie preparatu, dawkowanie jest takie samo u dorosłych i u dzieci. U dzieci w wieku poniżej 6 lat czas stosowania powinien być ograniczony do kilku dni.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Preparatu nie wolno stosować do płukania w jamie brzusznej (śródoperacyjnie), pęcherza moczowego lub błony bębenkowej.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Brak jest doświadczenia dotyczącego stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Jako środek ostrożności nie należy stosować preparatu w okresie ciąży. Ponieważ chlorowodorek oktenidyny nie jest wchłaniany lub jest wchłaniany tylko w bardzo małych ilościach, jest mało prawdopodobne aby przenikał do mleka matki. Fenoksyetanol jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany oraz wydalany niemal ilościowo jako produkt utleniania przez nerki. Preparatu nie należy stosować w okolicy piersi kobiet karmiących piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: pieczenie, zaczerwienienie, świąd i uczucie gorąca w miejscu podania. Bardzo rzadko: reakcje wywołane alergią kontaktową, takie jak tymczasowe zaczerwienienie. W przypadku stosowania do płukania ust preparat powoduje tymczasowo odczuwanie gorzkiego smaku.

UWAGI
Preparatu nie należy połykać w większych ilościach ani nie należy dopuścić do przedostania się go do krwiobiegu. W celu uniknięcia możliwego uszkodzenia tkanek należy zachować ostrożność podczas płukania rany, aby zagwarantować, że preparat nie będzie nanoszony z użyciem nacisku lub wstrzyknięty do tkanek. W przypadku jam rany należy zapewnić możliwość odpływu wydzieliny w każdej chwili (dren, odsysacz). Preparatu nie należy stosować razem ze środkami antyseptycznymi na bazie PVP-jodu (kompleks jodu z powidonem) na sąsiadujących obszarach skóry, ponieważ może to prowadzić do silnych brązowych lub fioletowych przebarwień przylegających obszarów.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych